Architectenbureau Jules Zwijsen    Bastertlaan 3, 3632 JH Loenen aan de Vecht      06 4497 6209    www.zwijsen.net

Architectenbureau Jules Zwijsen

Jules Zwijsen ontwerpt woningen van binnenuit. Afhankelijk van de wensen en eisen van zijn opdrachtgevers worden ruimtes eerst in functionele zin geordend. Daarna wordt de omgeving in het spel betrokken. Wat biedt het uitzicht, hoe ligt de kavel op de zon? Ook het weren van verkeer, wind, geluid en mogelijke inkijk spelen een belangrijke rol bij de uiteindelijke indeling.

Door strategisch geplaatste ramen in gevels en daken wordt vervolgens weer contact gemaakt met het beste uit de buitenwereld. Zwijsen: ‘Centraal staat het ge-geven dat je interieur een fijne, veilige haven moet zijn. Het ontwerp van een woning is een subtiel samenspel tussen de wensen van de opdrachtgever, de gegeven locatie en het bouwbudget. Toch zijn mijn ontwerpen heel herkenbaar. Licht is essentieel als het gaat om de beleving van een ruimte en maakt een kamer optisch ruimer. Vides, erkers, open trappen en dakramen zorgen voor een waterval aan daglicht. Binnenshuis ervaren dat de zon achter de wolken vandaan komt, is en blijft het hele jaar door een prachtige gewaarwording.

Het kiezen van materialen als verfijning van de functionele indeling en ruimtelijke lay-out is een leuk moment. Ik werk veel met beeldbepalende constructieve elementen en ik hou ervan om bijvoorbeeld een houten spantconstructie of een ruw gemetselde muur in het zicht te laten. De opbouw van wanden, vloeren en daken bepaalt ook het binnenklimaat en de akoestiek.

Ik waak ervoor dat de door de opdrachtgever gewenste openheid of geslotenheid van het interieur weerspiegeld wordt in de vormgeving, materiaalkeuze en detaillering van de buitengevels.’