Privacy Statement

Wij brengen particuliere opdrachtgevers graag op de hoogte van het werk van architecten, bouwpartners en gemeentes die kavels verstrekken specifiek gericht op het bouwen in eigen beheer. Dit doen wij via de boeken die door ons uitgebracht worden en de website waarmee particuliere opdrachtgevers geïnformeerd worden over de mogelijkheden die er zijn bij het bouwen in eigen beheer. Om deze informatie met u te blijven delen, zijn we verplicht om onze nieuwe privacy verklaring aan u kenbaar te maken.

Waarom een nieuwe privacywetgeving?
Met de nieuwe privacywetgeving AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) worden persoonlijke gegevens beter beschermd. De Architectuurguide werkt conform een Privacy Statement.

Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van uw gegevens
Uw bedrijfsgegevens: bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, websiteadres, staan vermeld op uw persoonlijke pagina van onze website. Mocht u dit willen wijzigen wilt u dan contact opnemen met ons bureau via [email protected] dan worden de gegevens binnen een maand, maar meestal al binnen een week, aangepast.

Voor de nieuwsbrieven maken we gebruik van uw e-mailadres. Als u een nieuwsbrief (maximaal 4 per jaar) niet meer wilt ontvangen, kunt u zich onder aan de mail afmelden.

Bewaartermijn / welke gegevens verzamelen en bewaren wij
We bewaren uw contactgegevens (bedrijfsnaam, contactpersoon, vestigingsadres, telefoonnummer, emailadres en websiteadres) zo lang als dat noodzakelijk is en zo kort mogelijk. Hoe lang we precies gegevens bewaren is afhankelijk van of er sprake is van (eerdere) deelname aan een uitgave van een Architectuurguide editie/boek en uw inschrijving en uw vermelding op de website www.architectuurguide.nl. Of verzamelen en bewaren wij gegevens voor een nieuwe editie boekuitgave om met een potentiële deelnemer te kunnen communiceren. Gegevens van deelnemers die A door de kamer van koophandel of door gemeentes (die specifiek vrije kavels aanbieden bestemd voor particulieren om in eigen beheer te gaan bouwen) aan de Architectuurguide zijn verstrekt en B door deelnemers zelf aan de Architectuurguide zijn verstrekt worden uitsluitend door de Architectuurguide zelf gebruikt om A met potentiële deelnemers te communiceren en B om informatie over deelnemers, volgens afspraak met deze deelnemers, te publiceren in de boekuitgaven en op de website van de Architectuurguide.

Social Media
Via Twitter en facebook wordt het werk van architecten, bouwpartners en gemeentes die vrije kavels verstrekken specifiek gericht op particuliere opdrachtgeverschap gepromoot/gedeeld. Mocht u informatie over uw bedrijf of diensten willen wijzigen, verbeteren of willen verwijderen dan kunt u dit kenbaar maken via [email protected] dan worden de gegevens aangepast/verwijderd.

Gebruik door derden
Zonder uw toestemming zullen wij persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor marketingdoeleinden.

Klachten
Als u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens door de Architectuurguide, dan kunt u dat natuurlijk aan ons laten weten en proberen we samen tot een oplossing te komen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via onze website (www.architectuurguide.nl). Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u via [email protected] contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Het team van de Nationale Architectuurguide