artisan architects    Bergselaan 149, 3037 BH Rotterdam      010 7370110    www.artisanarchitects.eu

artisan architects

Ard Buijsen werkte op verschillende bureaus en is zijn eigen bureau gestart. Na zich jaren bezig te hebben gehouden met grotere projecten, wilden hij zijn eigen manier van werken beter in de praktijk brengen. Een eigen opvatting over het vak was één van de drijfveren. In de architectuur van artisan architects staat de gebruiker centraal. ‘Mede hierom werk ik ‘van binnen naar buiten’.

De ruimtelijkheid van de woningen en gebouwen is leidend. Hierbij wordt ook zorgvuldig gekeken naar een aansluiting op de omgeving van de woning’. Ard: ‘Het ontwerpen voor bewoners zie ik als één van de grootste uitdagingen binnen mijn werkzaamheden. Alvorens ik start met het ontwerp, zoek ik eerst in een dialoog met de bewoners naar de manier van leven en welke organisatie van de woning hier het beste bij past. Vervolgens geef ik met doordachte oplossingen vorm aan de manier van leven en aan de wensen van de bewoners. Ik zoek naar een voorname architectuur waarbij vakmanschap van zowel architect als aannemer kwaliteit garanderen. Een team van adviseurs staat me hierin bij.’

Ard: ‘Mijn ruime ervaring zet ik in om de opdrachtgevers vakkundig te begeleiden tijdens het proces van ontwerp tot en met ingebruikname van een woning op Rieteiland-Oost. De missie is geslaagd als het huis past als een maatpak.’

artisan architects
Bergselaan 149
NL-3037 BH Rotterdam
010 7370110