CAVD architectenburo    Robert Stolzstraat 87, 7558 CK Hengelo      074 2777695    www.cavd.nl

CAVD architectenburo

Duurzaam bouwen staat centraal in het bureau dat in 1975 door Carl Voorhaar is opgericht. Kennis over de zin en onzin van verschillende duurzaamheidsmethoden is in de praktijk getoetst. Voorhaar: ‘Een van de belangrijkste aspecten van duurzaamheid is dat een huis goed bevalt en plezier oplevert. Dan wordt er op een verantwoorde manier in geleefd. Wij bereiken dat door de wensen en gevoelens van opdrachtgevers om te zetten in vorm en sfeer en uitgebalanceerd materiaalgebruik.’

Het handschrift van de architecten is niet gefixeerd op een architectuurstijl. De vormgeving ontstaat vaak door elementen uit verschillende architectuurstijlen in de context van de huidige tijd te verwerken. Passieve duurzaamheidaspecten als ruime dakoverstekken, balkons en raampartijen (aan de zuidkant) en een schoorsteeneffect als onderdeel van de ventilatie zijn kenmerkend in de particuliere woonhuizen die door het team zijn gerealiseerd.

Het Meergeneratiehuis valt op door de structuur van de ruimtes, de overgangsgebieden en de verbinding die het interieur met de omgeving aangaat. De zonwering is door spectraal gevoelig glas en een zonweringsinstallatie gewaarborgd.

Bij het huis op Amsterdam IJburg is er als tegenwicht voor het zichtbare beton in het interieur bij de deuren, luiken en inrichting veel hout toegepast. De sobere architectuurstijl van het ‘A-haus’ die refereert aan de modernistische Bauhausstijlbeweging (1919-1932) is verluchtigd met rondingen die verwijzen naar de Art deco stijl (1920 -1939).

A-Haus
Prijsindicatie ontwerp en -bouwkosten: ± € 400.000,-
(incl. btw). Vloeroppervlak: 280 m2. Incl. warmtepomp, mechanische ventilatie, photovoltariek, kelder.

Robert Stolzstraat 87, 7558 CK Hengelo I 074 2777695 I www.cavd.nl