AAM – Beeld Architectuur    Woeringenlaan 41, 5144 CH Waalwijk      0416 331130    www.aambeeld-architectuur.nl

AAM – Beeld Architectuur

Architect August van Vliet heeft zijn bureau in 1981 opgericht met specialisaties in wonen, restauratie en het realiseren van speciale gebouwen. In 2004 is zijn focus toegespitst op het blijvend geschikt maken van woningen voor senioren en smeedt Van Vliet duurzame plannen voor gezond en zelfredzaam wonen. Hij beheerst zowel moderne als traditionele architectuur en een meer historiserende boerderijstijl en heeft affiniteit met zowel de Bossche Schoolstijl (die wordt gekenmerkt door een sobere vormgeving) als met organisch, ecologisch bouwen waarin de mens en zijn leefomgeving centraal staan.

Van Vliet: ‘De architectuurstijl waarin wij ontwerpen wordt bepaald door de randvoorwaarden van de bouwlocatie en de wensen van opdrachtgever. In een aantal eettafelbijeenkomsten wordt al pratend en schetsend in samenspraak met toekomstige bewoners een bouwplan gemaakt dat past bij de extravertheid of introvertie, de woonbehoeften en het budget van de opdrachtgevers. Een sterk accent ligt op het formuleren van het nagestreefde wooncomfort en op de te bereiken flexibiliteit naar toekomstige ontwikkeling in woonbehoeften. Denk daarbij aan levensduurbestendig en seniorenproof wonen. Daarnaast is de positionering van de woning op de bouwkavel, waardoor er een mooie restruimte voor de tuin overblijft, een belangrijk gespreksthema. Het uiteindelijke plan wordt gefixeerd in een woningconcept dat in bouwteamverband gerealiseerd (bij woningbouw de meest gangbare realisatiemethode). De opdrachtgever wordt daarbij proactief geïnformeerd over de komende beslissingen en de keuzen in materialisatie. De architect is hierin vooral de adviseur en raadsman die de informatieachterstand van opdrachtgever naar aannemer toe compenseert. Tijdens de bouw zelf is er ruimte voor nadere verfijning van woonwensen.’

Woonhuis – Drunen (ivoorkleurige woning)
Prijsindicatie ontwerpkosten: ± € 17.500,- en bouwkosten: ± € 287.000,- (incl. btw).
Inhoud woning: 700 m3.
Constructiemethode: traditioneel, gestapeld.
Gevelmateriaal: baksteen en beschieting houten rabatdelen.
Langstraatverkaveling.

Woeringenlaan 41, 5144 CH Waalwijk I 0416 331130 I www.aambeeld-architectuur.nl