ARK+    Vondellaan 164, 3521 GH Utrecht      030 2819980    www.arkplus.nl

ARK+

ARK+ is in 2004 opgericht door architect Ron Kleinsman. In de loop van de jaren heeft het bureau zich gespecialiseerd in het herindelen, uitbreiden en transformeren van bestaande woningen en onderwijsgebouwen. Hierbij gaat in het bijzonder aandacht uit naar aspecten als een logische (her)ordening, vereenvoudiging en duurzaamheid. ARK+ is werkzaam op het gebied van architectuur en interieur. Het werk van ARK+ is niet te categoriseren binnen een architectuurstijl. ‘Elke opgave is uniek en verdient een open benadering waarin wensen worden geïnventariseerd en aanwezige kwaliteiten naar boven worden gehaald. In het ontwerpproces streeft ARK+ naar een vereenvoudiging van het concept, een zorgvuldige technische uitwerking en een bijzondere aandacht voor het detail.

Bij de woning in Maarssen zijn het beeldkwaliteitsplan van de wijk Op Buuren samen met de wensen van de opdrachtgever beeldbepalend gebleken. Dit beeld is versterkt dankzij een goede samenwerking met alle andere partijen die betrokken zijn bij het ontwerp- en bouwproces. Naast de opdrachtgever en architect hebben de constructeur, de (energie)adviseur en de aannemer samen ervoor gezorgd dat de gerealiseerde woning verwachtingen heeft overtroffen. Een fraai voorbeeld van de meerwaarde van een goede samenwerking in het proces en in het resultaat. De woning heeft een bijzondere draagconstructie die bestaat uit vier houten spanten. Hierop rusten tussenvloeren van beton. De gevel bestaat uit elementen van houtbeton (IsoSpan). De woning is ontworpen met het oog op energiezuinigheid, o.a. door het toepassen van hoogwaardige isolatie, het gebruik van een zonneboiler en de voorbereiding die zijn aangebracht voor een warmtepompinstallatie.’

Woonhuis – Op Buuren, Maarssen
Prijsindicatie ontwerp- en bouwkosten: ± € 35.000,- + € 367.000,- (incl. btw).
Vloeroppervlak: 224 m2.
Inhoud woning: 820 m3.
Constructiemethode: houten spanten met betonnen vloeren en houtbeton gevels.
Gevelmateriaal: houtbeton met hoogwaardige isolatie, stucwerk en baksteen.

Vondellaan 164, 3521 GH Utrecht I 030 2819980 I www.arkplus.nl