Beschrijving architectuurbeelden    [email protected]      026 4426464    www.architectuurguide.nl

Beschrijving architectuurbeelden

Voor dit plangebied is een boekuitgave met werk van architecten die in particulier opdrachtgeverschap werken en waarvan hun werk geschikt is voor dit plangebied: De Architectuurguide – GEM Westeraam, Elst

Beschrijving architectuurbeelden deelplannen Westeraam:

Lingebuurt
Het thema van het beeldkwaliteitplan voor de Lingebuurt is ‘dorps’: stoere eenvoud. Huizen zonder fratsen. Een huis zoals een kind het tekent met een puntdak. Om de huisvorm zo zuiver mogelijk tot uiting te laten komen is er sprake van één soort steen in één type metselverband. Dus geen verzachtingen in de vorm van siermetselwerk, afwijkende kleuren, plinten en banden. Wel kunnen accenten worden aangebracht in de vorm van een omlijsting in de gevel, maar dat is dan ook alles. Om de huisvorm zo zuiver mogelijk tot uiting te laten komen worden hoofd- (het huis) en bijzaken (aanbouwen, luifels, balkons erkers, veranda’s, etc.) van elkaar gescheiden. Dit wordt bereikt door de aanbouwen etc. als toevoeging aan het hoofdvolume vorm te geven. Er is sprake van eerlijke, nuchtere architectuur. Gevelopeningen zoals ramen en deuren laten zien waar ze voor dienen: een slaapkamerraam ziet er anders uit dan een woonkamerraam of een keukenraam. Symmetrie en daarmee monumentaliteit is daarmee onlogisch. Dorps wil niet zeggen van vroeger, het gaat om eigentijdse architectuur die het wezen van de dorpse eenvoud en nuchterheid in zich laat zien.

Lanenbuurt
Het thema van het beeldkwaliteitplan voor de Lanenbuurt is ‘sculpturaal’. Het gaat om het maken van een ruimtelijke compositie met verschillende volumes van verschillende grootte: het woonhuis (maar dat mag op zichzelf ook al bestaan uit meerdere volumes), bijgebouwen erkers, balkons, entreepartijen, worden samengevoegd tot één samenhangende ruimtelijke compositie. De kap maakt integraal onderdeel uit van deze sculptuur. Om de gewenste ruimtelijke compositie zo goed mogelijk te ervaren zijn ze van materiaal met (nagenoeg) dezelfde kleur en is de toepassing van plaatmateriaal in de gevel niet toegestaan (met uitzondering van dakkapellen). Er zijn drie kleurpaletten: roodbruin, geelbruin en roodgrijs. Elke locatie heeft zijn eigen palet. Om de ruimtelijke compositie te verrijken is wel geprofileerd metselwerk of metselwerk in bijzondere verbanden denkbaar en zelfs gewenst, maar dan wel in dezelfde steen.

Groenoordstrip
Het thema van het beeldkwaliteitplan voor Groenoordstrip is ‘jaren dertig’. Huizen met jaren dertig stijl worden gekenmerkt door een samenstel van enkelvoudige volumes die worden gedekt met (doorgaans) flauwe kappen met enorme dakoverstekken. De horizontale lijn overheerst. Ten eerste doordat de kap niet wordt onderbroken met grote dakkapellen of verticale volumes; alles blijft onder het overstek. Ten tweede overheerst de horizontale lijn doordat ramen met elkaar worden verbonden door rollagen, betonnen sierlagen, houten betimmeringen of afwijkende kleuren metselwerk. Ten derde door het metselwerk dat wordt gemaakt van plattere steen en/of door toepassing van diepe lintvoegen en volbezette stootvoegen. Niet alles hoeft te worden toegepast, maar de essentie van het horizontale dient uitdrukkelijk in het woningontwerp naar voren te komen. Entreepartijen wijken af. Hier is sprake van een (vaak complexe) compositie van horizontale en verticale elementen die door de dichtheid van vormgeving en de toepassing van het afwijkende verticale de entree van de woning markeren.