BOPARAI ASSOCIATES BV architekten    Jacob Corneliszstraat 1, 1511 BM Oostzaan      075 6555555    www.boparai.nl

BOPARAI ASSOCIATES BV architekten

Boparai Associates is in 1986 opgericht door Guru Boparai. In 2011 heeft architect Neelu Boparai het roer overgenomen. Het bureau heeft inmiddels een groot aantal projecten gerealiseerd. De portfolio is breed en divers, variërend van hotelbouw tot woningbouw. Het realiseren van bijzondere woningen in particulier opdrachtgeverschap vervult een belangrijk plaats in de orderportefeuille.

Neelu Boparai: ‘We steven naar een synergie tussen ambitie en praktische overwegingen. De ambitie is om gebouwen te realiseren die hun plaats in de hedendaagse maatschappij innemen en een interactie aangaan met de gebruiker en de omgeving. We beschouwen onze opdrachtgevers als gelijkwaardige bouwpartner en integreren zijn/haar (woon)wensen in het ontwerp. De beste oplossingen komen nu eenmaal in onderling vertrouwen tot stand. Het vinden van eenvoud achter een complexe opgave is onze kracht. Ruimtelijke ordening, materialisatie, constructie en installatie moeten een samenhangende eenheid vormen die vanzelfsprekend wordt. Duidelijke, heldere en duurzame architectuur is het resultaat.’

Het werk van Boparai is de ene keer uitbundig en een andere keer juist ingetogen en reageert altijd op de specifieke kenmerken van de locatie. De architectuur valt het best te categoriseren binnen het modernisme: een internationale architectuurstijl (sinds 1920) waarbij de functie van het gebouw de vorm bepaald en waarbij de architectuur wordt gekenmerkt door geometrische basisvormen, platte daken en het gebruik van moderne materialen. De ontwerpen die in deze Architectuurguide zijn afgebeeld en waarvan er een aantal specifiek voor Rieteiland Oost zijn gemaakt (Villa IJburg) zijn exemplarisch voor het handschrift van de architecten.

Jacob Corneliszstraat 1
1511 BM Oostzaan
075 6555555
[email protected]