PONEC DE WINTER    Notweg 38 1-F, 1068 LL Amsterdam      020 5854030    www.ponecdewinter.nl

PONEC DE WINTER (voorheen: Dana Ponec architecten)

PONEC DE WINTER (Dana Ponec architecten) is een jong bureau dat werkt met een hecht team van breed opgeleide professionals. De opdrachtenportefeuille bevat architectuur en stedenbouw.

Rode draad in het werk is de wens om een herkenbare, kwalitatief hoogwaardige leefomgeving te scheppen. Dana Ponec: ‘Voor ons is het ontwerpen van woningen elke keer een nieuwe uitdagende opgave. Het programma van eisen, de toekomstige bewoners, oriëntatie op de zon en de mate van openbaarheid spelen een leidende rol. Woningbouw is nu eenmaal meer dan plattegrondontwikkeling. Een woonomgeving is het decor van het dagelijks leven, een woning is de drager van de identiteit van de bewoner. Het ontwerpproces betreft onderzoek. Dat betekent: praten en luisteren.

We waken ervoor om met een vooropgezet eindbeeld van start te gaan. Onze schetsen zijn vaak een getekende weergave van de discussie die voortkomt uit de inbreng van verschillende partijen. Getekend wordt er met Autocad, al dan niet uitgebreid met Delta Pi en met BIM (door middel van 3D-modellen in Revit).

Tijdens het ontwerpproces blijft de schetsrol belangrijk. Je kunt gedachten nu eenmaal sneller en krachtiger uitbeelden met de hand. Het resultaat mag nooit uitmonden in een compromis. We willen een eindresultaat waarin alle participanten zich herkennen.’

Dana Ponec architecten kan zowel voor de smalle als de brede beurs het ontwerptraject en bouwvoorbereiding bemannen. Voor een individuele opdrachtgever of voor een samenwerkingsverband met uiteenlopende belangen.

PONEC DE WINTER

Notweg 38 1-F, 1068 LL Amsterdam

T: 020 5854030
E: [email protected]