de bats bna architecten    Bloemendaalseweg 139, 2061 CH Bloemendaal      06 40069602    www.debats-architecten.nl

de bats bna architecten

De villa’s, bungalows en landhuizen die door architect Bas de Bats in particulier opdrachtgeverschap zijn ontworpen worden gekenmerkt door een hedendaagse vormgeving die de ‘tand des tijds’ kan doorstaan.

De Bats heeft affiniteit met de architectuur van ‘het nieuwe bouwen’ maar houdt ook van de architectuur van de dertiger jaren. Dat komt tot uiting in projecten voor opdrachtgevers die een meer klassieke vormgeving voorstaan.

Voor de Bats neemt particulier opdrachtgeverschap een bijzondere plaats in. Om korte lijnen met opdrachtgevers te kunnen onderhouden is zijn bureau in zijn ruim vijfentwintigjarige bestaan bewust kleinschalig gebleven. Hoe dat in de praktijk vorm krijgt? De Bats: ‘Mijn opdrachtgever moet het idee hebben dat hij de enige cliënt van het bureau is.

Een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek kan bijvoorbeeld ook in de avonduren of in het weekeinde thuis bij opdrachtgevers plaatsvinden. “Klikt” het, dan worden woonwensen middels uitvoerige interviews geanalyseerd en vervolgens binnen het gestelde budget vertaald in een helder plan en een verrassend ontwerp.

Het maken van nauwkeurige tekeningen en bestekken maakt het ontwerpproces inzichtelijk en voorkomt verrassingen in de aanneemsom. Streven is om opdrachtgevers op die manier een “maatpak” aan te meten. Een opdrachtgever wist het resultaat van die aanpak treffend te verwoorden met de opmerking dat zijn huis al direct na de oplevering als “thuis” aanvoelde.’

De Bats BNA Architecten
Bloemendaalseweg 139, 2061 CH Bloemendaal
06 40069602