EGM architecten    Wilgenbos 20, 3311 JX Dordrecht      078 6330 660    www.egm.nl

EGM architecten

EGM architecten is een van de grootste architectenbureaus van Nederland en een echt totaalbureau. Er wordt continu gezocht naar verbreding en verdieping van het vak en de architecten leggen graag de context van een gebouw bloot. Dat levert hoogwaardige woonhuizen op met een optimaal gebruikscomfort waarbij vormgeving, bouwkunde en bouwtechniek worden gecombineerd.

Binnen het beschikbare budget en met de vereiste kwaliteit wordt er richting gegeven aan de wensen van opdrachtgevers. Vernieuwende concepten, ruimtelijke kwaliteit en doordacht materiaalgebruik gaan hand in hand in de duurzame, milieubewuste ontwerpen. Naast het leveren van een ontwerp kan het bureau ook het hele bouwproces begeleiden.

Woonhuis Maarssen bestaat uit een voornaam voorhuis met de belangrijkste vertrekken en een informeler achterhuis met subvertrekken. Voor het interieur is samengewerkt met Piet Boon Studio uit Oostzaan. Het is een eigentijds woonhuis, passend in vormentaal van de oud-Hollandse Vechtstreek. Het materiaalgebruik is eenvoudig. De gevels zijn uit wit glad Frans pleisterwerk opgetrokken, met donkere kozijnen in een modern idioom. De plint is gestapeld uit brokken natuursteen. Kleurstelling en materiaalgebruik zijn doorgevoerd in het interieur.

Woonhuis Tiel staat midden op de kavel om zoveel mogelijk ruimte rondom het huis te creëren. De plattegrond is volgens het principe van de gulden snede opgezet. Binnen deze maatverhouding is een kubus geplaatst waarin de vertrekken zijn gesitueerd. De woonkamer is op het zuiden gericht en wordt gevormd door de ruimte tussen kubus en rechthoek en heeft een dubbele verdiepingshoogte. Vanaf het tussenbordes en het bovenbordes zijn er doorzichten naar de kamer. Lichtinval versterkt de ruimtelijke kwaliteit op een verrassende manier.

EGM architecten
Wilgenbos 20, 3311 JX Dordrecht
Postbus 298, 3300 AG Dordrecht
Telefoonnummer +31 78 6330 660
E-mail [email protected]