Groeneweg Van der Meijden Architecten    Wijnstraat 112, 3311 BX Dordrecht      078 6141522    www.groenewegvdmeijden.nl

Groeneweg Van der Meijden Architecten

Oplossingen die het gebruik dienen

Arie van der Meijden en Hendrik Jan Groeneweg studeerden beiden in 1978 cum laude af aan de afdeling Bouwkunde van de TU Delft. De ruimtekunstenaars Aldo van Eyck en Herman Hertzberger waren hun leermeesters. In 1979 richtten zij Groeneweg Van der Meijden Architecten op. Sindsdien zijn er een aantal bijzondere gebouwen gerealiseerd. Het team werkt niet in een vaste architectuurstijl maar is wel geïnspireerd door o.a. architect Alvar Aalto (Finland, 1898-1976) die het functionalisme een humaan karakter heeft gegeven.

Hendrik Jan Groeneweg: ‘Bij de totstandkoming van ontwerpen speelt de ruimtelijke beleving een grote rol. Wat ervaar je als je door het gebouw beweegt, hoe is het uitzicht en de lichtval. Alle zintuigen spelen daarbij een rol. Hoe ruiken en voelen de materialen waarmee het gebouw is gerealiseerd, hoe is de akoestiek. De daglichttoetreding is misschien wel de belangrijkste ontwerpcomponent; ‘light is the beautifier of the building’, zoals architect Frank Lloyd Wright (Amerika, 1867-1959) al stelde.’

Kenmerkend voor de architectuur van het bureau is dat er altijd gezocht wordt naar een evenwicht in de spanning die ontstaat tussen tegenstellingen. Tussen open en gesloten, hoog en laag, verticaal en horizontaal, binnen en buiten. Bij gevels wordt vaak gezocht naar het optimaal ervaarbaar maken van de dikte van de huid van het gebouw. Diep uitgesneden metselwerk, kozijnen die achter het metselwerk gedetailleerd worden en uitgebouwde vensters of erkers leveren een robuust, plastisch beeld op waarbij het gebouw als het ware danst op de rooilijn. Het resultaat: duurzame gebouwen waarin je prettig kunt verblijven en die goed functioneren en gerealiseerd zijn van materiaal dat met het verstrijken van de tijd alleen maar mooier wordt.

Voor actuele tarieven kunt u contact opnemen met het bureau.

Wijnstraat 112, 3311 BX Dordrecht I 078 6141522 I www.groenewegvdmeijden.nl
Fotografie: Huib Kooyker