Hoogte Twee – Architectuur en Stedebouw    Prinsessestraat 13, 6828 JT Arnhem      026 351 77 22    www.hoogtetwee.nl

Hoogte Twee – Architectuur en Stedebouw

Het team van Hoogte Twee heeft een brede ervaring in de realisatie van herbestemming- en woningbouwprojecten. Peter Groot: ‘Elke ontwerpvraag heeft specifieke randvoorwaarden en kent meerdere antwoorden. Om te komen tot dé ultieme oplossing gaan we op zoek naar “de vraag achter de vraag”. Wij graven diep om door te dringen in de kern van de ontwerpopgave en zijn zodoende in staat om de wensen van onze opdrachtgevers te vertalen in een passend ontwerp.

Onze portfolio wordt dan ook niet gekenmerkt door eenduidige stijlkenmerken. Wat overeenkomt zijn ontwerpen die opvallen door hun belevingswaarde. Vakmanschap, eigentijdse ambachtelijkheid en materiaalonderzoek zijn belangrijke gemeenschappelijke pijlers.

De ruimtelijkheid van de door ons gerealiseerde woonhuizen is vaak verrassend, de lichtval subtiel en de textuur maakt gekozen materialen bijna aaibaar. Alternatief materiaalgebruik levert vaak een bijdrage aan de zeggingskracht van een ontwerp. De thema’s “dorps” en “stoere eenvoud”, zoals omschreven voor Lingebuurt en Lingestrip, sluiten goed aan bij ons werk. Maar ook de meer sculpturale oplossingen zoals die worden voorgeschreven voor de Lanenbuurt zijn duidelijk in onze portfolio te herkennen.

Bouwen met duurzame materialen en productietechnieken is voor ons vanzelfsprekend. Wij combineren dat graag met modern design en eigentijds wooncomfort. Bouwen is teamwork en samenwerkingsverbanden in de bouw veranderen. Om een mooi project te realiseren werken we het liefst samen met de opdrachtgever, de bouwer en de adviseurs. Als één team, met een duidelijke rolverdeling en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Dat vraagt om een flexibele houding en een open inbreng van expertises.

Hoogte Twee
Architectuur en Stedebouw

Prinsessestraat 14
6828 JV Arnhem
Postbus 237
6800 AE Arnhem

Telefoon: 026 351 77 22
Email: [email protected]
Facebook: Hoogte Twee Architecten
Twitter: @HoogteTwee, @PeterH2A, @martinneys