Noorlag + Partners Architecten    Wittevrouwensingel 1, 3581 GA Utrecht      030 2340594    www.noorlag-partners.nl

Noorlag + Partners Architecten

Het team van Noorlag + Partners Architecten werkt graag voor particuliere opdrachtgevers. Het maken van maatwerk levert nu eenmaal unieke projecten op.

Rijnhold Noorlag: ‘De dialoog met een opdrachtgever leidt tot de essentie van de opgave. “Binnen de perken zijn de mogelijkheden net zo oneindig als daarbuiten” is in dit kader een treffende uitspraak van Jules Deelder. Wij willen daar graag aan toevoegen dat als je met karakter wilt wonen moet je durven te kiezen voor wat je echt wilt.

Wij vertalen woonwensen en ideeën van opdrachtgevers in een ontwerp, bestek- en een werktekening. In de schetsfase werken we met plattegronden en met ruimtelijke beelden om uitgangspunten inzichtelijk te maken. Daardoor kunnen betere keuzes worden gemaakt en kunnen we op elk moment uitzoomen om het totale ontwerpproces te overzien.

Ter illustratie is een schets van de Parkwoningen toegevoegd waarmee in de ontwerpfase uitgangspunten zijn gevisualiseerd. Met onze architectuur streven we naar een eigentijds en gezond leefklimaat, waarbij het gebruik en de beleving centraal staan. Onze ontwerpen worden getypeerd door hun sterke relatie met de omgeving en hun eigen karakter.’

Noorlag + Partners Architecten begeleidt het hele ontwerp- en bouwproces tot en met de oplevering. Rijnhold Noorlag: ‘Op een betrokken manier wordt met alle partijen samengewerkt om zo het beeld voor ogen te houden dat de opdrachtgever wil realiseren. Binnen de financiële mogelijkheden van onze opdrachtgever kunnen we zo een optimaal eindresultaat bereiken.’

Noorlag + Partners Architecten I Wittevrouwensingel 1, 3581 GA Utrecht I 030 2340594 I www.noorlag-partners.nl