PPHP, Pleasant Places, Happy People    Kerkstraat 204, 1017 GV Amsterdam      020 6242939    pphp.nl

PPHP: Pleasant Places Happy People / Sjoerd Soeters en Joep Mollink

Dialoog met mensen en plekken, de titel van het boek waarin de projecten tussen 1995 en 2009 van het bureau op een rij worden gezet, is de meest compacte formulering van de filosofie en de werkwijze van Soeters. PPHP: “Pleasant Places Happy People” is de naam van het bureau van Sjoerd Soeters en ​Joep Mollink. PPHP is de compacte samenvatting van de doelstelling en het motto waarmee hij met zijn team sinds jaar en dag aan stedenbouwkundige en architectonische projecten werkt.

Sjoerd Soeters: ‘De “plek”, of het nu een stedelijke of een landschappelijke is, vormt het eerste uitgangspunt voor het nadenken over het huis. Als de plek kwaliteit heeft, hoe kunnen we die dan behouden terwijl we er wel in bouwen. Elke plek, hoe goed of matig ook, moet daarom zorgvuldig bestudeerd worden tot ze begrepen is, en de essentie ervan een plaats kan krijgen in een begin van een ontwerp. Hetzelfde geldt voor “de mens”, in dit geval de opdrachtgever. Voordat een opdrachtgever een architect benadert, heeft hij vaak al veel nagedacht over het soort huis waarvan hij droomt. De opdrachtgever heeft een programma en veelal ook een beeld. In onze opvatting is het de rol van de architect om die droom naar de oppervlakte te brengen en ze op te tekenen. In dialoog met de opdrachtgever worden de mogelijkheden die de situatie biedt gecombineerd met de dromen over programma en beeld, en ontstaat er, schets over schets over schets leggend, een steeds duidelijker beeld van wat uiteindelijk gemaakt gaat worden. De opdrachtgever weet wat hij zoekt en de architect helpt hem dat te vinden.’

Door deze interactieve werkwijze is Soeters als architect niet dominant aanwezig met ‘zijn signatuur’ in de verschillende huizen. ‘Alle huizen zijn verschillend, omdat nu eenmaal geen twee plekken hetzelfde zijn maar ook en vooral omdat het huizen zijn van de mensen die elk op hun eigen manier er heel gelukkig in wonen.’