Schippers Architecten BNA    Javastraat 76, 2585 AS Den Haag      070 350 57 51    www.Schippers-BNA.nl

Schippers Architecten BNA

Uw huis wordt pas uw thuis als het de ruimte biedt om onbelemmerd in te leven. De architect dient als het ware in de huid van de gebruiker te kruipen wanneer hij zijn eerste gedachten aan het papier toevertrouwt.

Het ontwerpen beschouwen wij als een interactief proces. Na uitvoerige gesprekken met u, wordt op basis van het advies van de architect een haalbaar plan ontwikkeld. Gedurende het proces worden de uitgangspunten en wensen geregeld bijgesteld. Uw belang staat hierbij voorop. Niet alleen voor wat betreft functionaliteit, maar ook met betrekking tot duurzaamheid en financiële haalbaarheid.

Vanuit onze jarenlange ervaring zijn wij gewend te ontwerpen binnen vooraf vastgestelde budgetten. Onze rationele en pragmatische aanpak staat hierbij garant voor een haalbaar project. Een woning is een investering voor tientallen jaren. Veel aandacht wordt besteed aan duurzame detaillering en materiaalgebruik. Minimaal onderhoud en bewezen kwaliteiten garanderen een waardevastheid en uitstraling tot in lengte van dagen.

Wij streven naar een consistent geheel. Daarom werken we veelal met kleuren en materialen die in de omgeving terug te vinden zijn. Onze inbreng zorgt ervoor dat het ontwerp vanzelfsprekend en logisch wordt. Bij wonen gaat het om gevoel. Het gevoel: ‘Hier wil ik wonen, dit is mijn huis, hier kom ik thuis.’

Javastraat 76
2585 AS Den Haag
070 350 57 51
[email protected]