TM2 ARCHITECTEN    Frombergdwarsstraat 54, 6814 DZ Arnhem     026 8449615    www.tm2architecten.nl

TM2 ARCHITECTEN

De architectuur van TM2 ARCHITECTEN laat zich het best omschrijven als eigentijds en dynamisch maar moet in de visie van de architecten Mick Martens en Tjeerd Timmermans in eerste instantie een uitdrukking zijn van de persoonlijkheid van de bewoners.

Architect Tjeerd Timmermans: ‘Je moet in de architectuur kunnen terugvinden dat de bewoner de factor is die het gebouwde object en de specifieke locatie tot elkaar hebben gebracht. Een eigentijdse stijl laat zich dan ook niet vatten in termen als “nostalgisch” of “modern”. Architectuur moet een versterking zijn van de ruimtelijke en esthetische eisen en wensen van de opdrachtgever. Een ideeëngoed dat binnen verschillende bestemmingsplankaders tot uitdrukking kan worden gebracht. Architectuur is daarnaast het resultaat van het spanningsveld tussen de interne ruimtelijke ontwikkeling en de externe verschijningsvorm. De interne ruimtelijke ontwikkeling is sterk verbonden aan daglichttoetreding, het uitzicht en het functionele programma, de externe verschijningsvorm wordt bepaald door gevelmaterialen, bouwmassa en raamopeningen.’

In de visie van architect Mick Martens wordt de ideale verhouding tussen opdrachtgever en architect in eerste instantie getypeerd door een open houding waarin de onmogelijkheden en mogelijkheden van de opgave (tegen duidelijke tarieven) onderzocht worden. Hierop wordt antwoord gegeven met vormgeving en een ruimtelijke indeling waarbij het vraagstuk van de opdrachtgever centraal staat. ‘Wanneer het klikt worden contracten opgesteld om met techniek en procedures het plan realiseerbaar te maken. Maar in eerste instantie dient het te gaan om de belangrijkste reden om met elkaar in zee te gaan. En dat is dat de architect zijn opdrachtgever adviseert bij het bouwen van een droomhuis.’

BEZOEKADRES
Frombergdwarsstraat 54, 6814 DZ Arnhem
POSTADRES
De Wetstraat 10, 6814 AP Arnhem
E-mail: [email protected]
Telefoon: 026 8449615
Mobiel: 06 14477352