Van Hoogevest Architecten    Westsingel 9, 3811 BA Amersfoort      033 4631705    www.vanhoogevest.nl

Van Hoogevest Architecten

Van Hoogevest Architecten (VHA) is in 1909 opgericht door Gijs van Hoogevest. Het bureau is bekend door nieuwbouwprojecten en restauraties van o.a. het raadhuis in Hilversum, het Koninklijk Instituut voor de Tropen en het Rijksmuseum in Amsterdam. Al vanaf de oprichting is het bouwen in particulier opdrachtgeverschap binnen het bureau een belangrijke pijler geweest.

Volgens de ontwerpvisie van VHA is harmonie met de gebouwde omgeving in combinatie met een goede vertaling van het ruimtelijk programma van eisen bepalend voor een groot deel van een architectonisch ontwerp. ‘Bij werken in particulier opdrachtgeverschap is daarnaast de rol van de opdrachtgever cruciaal.

Het is onze taak om opdrachtgevers te begeleiden en te adviseren. Door goed naar ze te luisteren zullen opdrachtgevers ons ook moeten inspireren. Zo kunnen wij samen het gezicht van een gebouw bepalen. Om dat te bereiken worden voorafgaand aan een project vaak referentieprojecten bestudeerd.

Zo is er voor het ontwerp van het woonhuis in Velp een studie gemaakt van de architectonische karakteristieken van de architectuur van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright (1867-1959, o.a. bekend van de villa Fallingwater). Deze karakteristieken zijn door ons vanuit de eisen van de opdrachtgever en kijkend naar de landschappelijke omgeving vertaald naar eigentijdse architectuur.’ Het ontwerp van de hand van Ronnie Kuiper (VHA) wordt gekenmerkt door grote dakoverstekken en een accentuering van de horizontale belijningen in de opbouw van volumes en gevels. De woonfuncties zijn zorgvuldig gecomponeerd langs de verschillende zichtlijnen in de landschappelijke setting met als doel een duidelijk relatie te creëren tussen woonfuncties en landschappelijke context.

adressen
Amersfoort / Hoofdkantoor
Westsingel 9, 3811 BA Amersfoort
033 4631705
[email protected]
Utrecht
Achter De Dom 10, 3512 JP Utrecht
Telefoon 030 2319195
[email protected]