vanSteen architect    Silodam 320, 1013 AW Amsterdam      06 12710800    www.vansteenarchitect.nl

vanSteen architect

Passie, plezier en professionaliteit zijn de drijfveren van Carlo van Steen. ‘Het is mijn ambitie om het ambacht van architect in de breedste zin van het woord toe te passen’ aldus van Steen. ‘Van de eerste onderzoekende schets tot en met het laatste technische detail’.

Het gebruik en de beleving van de ruimte spelen een centrale rol. Slimme concepten in combinatie met economisch gebruik van materialen zorgen voor een duurzaam en dierbaar ontwerp. Het ontwerpproces verloopt bij mij in dialoog met de opdrachtgever waarbij verantwoordelijk wordt omgegaan met de gestelde financiële kaders.

Het zorgvuldig inpassen op de locatie is een belangrijk uitgangspunt voor mij. De twee hier afgebeelde projecten zijn hiervoor illustratief: Het Boshuis heeft aan drie zijden dichte bossages die zorgen voor de nodige privacy. Het huis heeft aan deze zijden grote glaspuien en de structuur van de boomstammen zet zich door in de houten gevelkolommen van het huis. Het is hier letterlijke wonen tussen de bomen.

Het Drijf-in huis heeft twee zijden: een staatzijde en een waterzijde. De twee gevels ‘programmeren’ deze specifieke zijden: de straatgevel bevat een inpandige garage en de watergevel heeft een inpandig boothuis. Hier drijf je letterlijk je huis in en uit. Dit huis kan behalve in hout ook uitgevoerd worden in metselwerk al of niet in combinatie met hout of staal.

vanSteen architect I
Silodam 320, 1013 AW Amsterdam I 06 12710800 I
[email protected] I www.vansteenarchitect.nl