Zecc Architecten    Tractieweg 41 (Studio A), 3534 AP Utrecht      030 2731289    www.zecc.nl

Zecc Architecten

Wij vertalen uw unieke vraag in een functionele, duurzame en prachtige woning. U staat centraal in ons ontwerpproces. De vraag van de opdrachtgever wordt als uitgangspunt genomen en prikkelt ons om een goed ontwerp te maken.

Een particuliere opdrachtgever heeft meestal geen ervaring met het bouwproces of het werken met een architect. Wij vinden het leuk om u ‘bij de hand te nemen’ en het proces op een goede manier samen te doorlopen. Dat begint bij het vertalen van woonwensen in functionele en ruimtelijke ontwerpvoorstellen. Een maquette en schetsen helpen u om onze ideeën inzichtelijk te maken. In verschillende stappen (voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bouwaanvraag, contractstukken aannemer en de uitvoering) begeleiden wij u bij de realisatie van uw droomhuis.

Ontwerpvisie: Een boom is zo sterk als zijn wortels diep zijn. Voor onze architectuur geldt hetzelfde. Bij Zecc werken we vanuit drie grondbeginselen: wat wij bouwen moet functioneel zijn, ontwikkeld zijn vanuit duurzame principes en tegelijkertijd al je zinnen prikkelen. Die drie uitgangspunten verenigen lijkt vaak een onmogelijke opgave. Maar juist daarin schuilt de kracht van Zecc. Grounded Architecture noemen wij het. Architectuur met een stevige basis. Met diepe wortels. Omdat daaruit de mooiste ideeën groeien. ‘The deeper the roots, the higher the vision.’

Een persoonlijke ‘click’ met de opdrachtgever(s) is essentieel. Wij nodigen u dan ook graag uit voor een goed gesprek.

Maak alvast kennis met ons werk: www.zecc.nl

Tractieweg 41 (Studio A), 3534 AP Utrecht I 030 2731289 I www.zecc.nl