Zeinstra Veerbeek Architecten    ILSY-plantsoen 5, 2497 GA Den Haag     070 3478594    www.zeinstraveerbeek.nl

Zeinstra Veerbeek Architecten

Dynamisch en uitgesproken

Het bureau is een samenwerking van de architecten Walter Zeinstra en Remco Veerbeek en is in 2009 opgericht. ‘Onze troeven zijn vakkennis en expertise enerzijds, klantgerichtheid, service en zorgvuldigheid in de relatie met de betrokken partijen anderzijds. Daarmee richten we ons op de markt met de intentie om aan de eisen van de opdrachtgever te voldoen, en meer nog, om ontwerpen te maken die de verwachtingen overtreffen. We zoeken daarbij naar een juiste balans tussen eigentijdse architectuur en historische verworvenheden.

Met een enthousiast team van vijftien professionals wordt er gewerkt aan uiteenlopende projecten: van stedenbouwkundige planning en utiliteitsbouw tot woningbouw en renovatie en uitbreidingen van bestaande gebouwen, kleinschalig of omvangrijk. Het adviseren van projectontwikkelaars en particulieren in de initiatieffase van een bouwproject behoort tot een van de kernactiviteiten. Wij zien een bouwproject als een traject dat in samenwerking met de opdrachtgever van initiatief via ontwerp naar realisering wordt doorlopen. Opdrachtgevers kunnen daarbij in elke fase van het bouwproces profiteren van onze kennis en ervaring met zeer uiteenlopende bouwprojecten. Deze ervaring en expertise strekt zich inmiddels uit tot zeer bijzondere bouwprojecten waaronder drijvende villa’s, energieneutrale en levensloopbestendige woningen, ecologische huizen en luxe vakantiewoningen. Wij laten ons met name inspireren door de wensen van opdrachtgevers en de omgeving waarin de gebouwen gerealiseerd worden. Maatregelen betreffende duurzaamheid, ecologie en klimaatbestendigheid worden op een natuurlijke en ogenschijnlijk vanzelfsprekende manier in het ontwerp geïntegreerd. Onze uitvalsbasis is Den Haag, onze actieradius het hele land.’

Woonhuis 1 – Castricum
Ontwerpkosten: op aanvraag. Bouwkosten: ± € 410.000,- (excl. btw). Vloeroppervlak: 300 m2 BVO. Inhoud: 910 m3. Constructie: kalkzandsteen met breedplaatvloeren. Gevel: baksteen en
pannendak met geïntegreerde zonnepanelen.

ILSY-plantsoen 5, 2497 GA Den Haag I 070 3478594 I www.zeinstraveerbeek.nl

Fotografie: Jerry Knies
Fotografie: Dutchen