Freek Meijers fmarchitecten    Wilgensingel 187, 3053 CX Rotterdam      010 4228841    www.fmarchitecten.nl

Freek Meijers fmarchitecten

Realiseerbare ontwerpen maken

Het werk van architect en stedenbouwkundige Freek Meijers wordt in belangrijke mate bepaald door zijn houding ten opzichte van het bouwen. Meijers: ‘Kennis van tradities, techniek en materiaalgebruik en van de historische en actuele ontwikkelingen in de architectuur speelt een grote rol in mijn werk. Deze elementen zijn altijd dienstbaar aan mijn uitgangspunt om realiseerbare ontwerpen te maken.’

Het bureau van Meijers bestaat sinds 1983. Er is een zeer breed ervaringsveld opgebouwd voor wat betreft woningbouw en utiliteitsbouw: van haalbaarheidsstudies en het maken van ontwerpen tot en met de begeleiding van het uiteindelijk te realiseren gebouw. Meijers: ‘De complexiteit van het huidige bouwen resulteert vaak in gefragmenteerde, technische deeloplossingen waardoor de wensen van de opdrachtgever/gebruiker vaak uit het oog verloren worden. Mijn kracht ligt in een integrale benadering van de opgave. Vanuit deze basis ontwikkel ik een ontwerpvisie, waarbij architectuur, stedenbouw, gevoel en verbeelding onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in het ontwerp en de techniek. De omgeving en de landschappelijke context zijn de basis waarop het ontwerp reageert. Zodoende gaat het gebouw een bijna vanzelfsprekende relatie met zijn omgeving aan.’

Het werk van Meijers valt niet te categoriseren binnen een in de architectuur gangbare stijl of ‘isme’. Meijers: ‘Al schetsend groeit er een ontwerp dat tastbaar wordt. Voorop staat datgene wat de opdrachtgever wenst en nodig acht en waarmee ik denk het beste resultaat te behalen. Ik probeer mij dan ook zo goed mogelijk te verplaatsen in de gebruiker, doe studie naar zijn/haar wensen en verwerk dit in het ontwerp. Het uiteindelijke ontwerp moet de gebruikers passen als een jas.’

Villa – Vleuten-De Meern
Prijsindicatie ontwerpkosten: € 63.000,- (prijspeil 2002). Bouwkosten: € 465.000,- (incl. btw, prijspeil 2002). Vloeroppervlak: 217 m2. Inhoud woning: 651 m3. Constructiemethode: beton, staal en metselwerk. Gevelmateriaal: metselwerk.

Wilgensingel 187, 3053 CX Rotterdam I 010 4228841 I www.fmarchitecten.nl

Beeld: Ir. Freek Meijers