LiberTerra – Geestmerambacht (Noord Holland)

Betaalbaar ecologisch verantwoord wonen

Mindful Homes is bouwer van verplaatsbare zelfbouw woningen die staan voor eenvoudig, betaalbaar, mobiel en krachtig wonen. Je kunt als toekomstige bewoners samen met het team van Mindful Homes je eigen huis ontwerpen, gebaseerd op basis modules. Uitgangspunt is dat je zelf je huis afbouwt, nadat de basis hiervan in enkele dagen is neergezet door het team van Mindful Homes. De montage is eenvoudig en kan onder begeleiding door het team worden geleerd, ook door mensen zonder bouwervaring.

Architectenbureau cc-studio maakt ontwerpen waarbij gezondheid, sociale interactie tussen mensen, bewust-zijn van de ruimte en inzet van technologie belangrijke waarden zijn. LiberTerra Geestmerambacht (in Noord-Holland) is het eerste zelfbouwproject dat tot stand gekomen is door een samenwerkingsverband tussen LiberTerra, Mindful Homes en cc-studio. In de zomer 2020 zijn hier 10 verplaatsbare woningen tussen de 30 m2 en 62 m2 gerealiseerd.

Mieke Elzenga is voorzitter coöperatie LiberTerra Geestmerambacht: ‘De ambitie is om duurzame com-munities van ecologisch verantwoorde woningen te realiseren, waarbij bewoners samen met overheden maatschappelijke uitdagingen oplossen. Er is een groot gebrek aan betaalbare huisvesting voor o.a. starters, gezinnen met een smalle beurs en ouderen. Daarnaast is er behoefte aan een inspirerende locaties voor de combinatie wonen, leren en werken; waarbij burgers, overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven samenwerken en samen verantwoordelijk zijn in de WEconomy. Met LiberTerra leveren we een bijdrage aan deze maatschappelijke uitdagingen, rond zorg en welzijn, reeds inspelend op de nieuwe Omgevingswet.

LiberTerra – Geestmerambacht (Koedijk, gemeente Langedijk, Noord Holland)
Prijsindicatie ontwerpkosten: 5-10% van de bouwkosten. Bouw- kosten: € 350.000,- voor 10 Tiny Houses (casco) (incl. btw).
Vloeroppervlak: 30 tot 60 m2. Inhoud woning: 84 m3 tot 170 m3. Constructiemethode: houtskeletbouw, houten geveldelen.

Elzenga Consultancy: Wagenweg 28, 1832 AE Koedijk (gemeente Langedijk, Noord Holland) I 06 29325107 I www.elzenga-consultancy.eu / www.cc-studio.nl / mindful-homes.com

Foto: C.C. Verhoog
Beeld: cc-studio

Ecologisch verantwoorde leefgemeenschappen

LiberTerra is een concept dat maatschappelijke uitdagingen oplost door duurzame communities van ecologisch verantwoorde woningen te realiseren. Doel is om in Nederland en daarbuiten de komende jaren meerdere nieuwe woonlocaties te ontwikkelen met diverse vormen van duurzaamheid. Dit wordt bijvoorbeeld gerealiseerd in samenwerking met landeigenaren zoals boeren die wellicht zelf op het erf willen blijven wonen en op den duur baat hebben bij de zorg die de community kan leveren samen met zorgorganisaties. Per locatie worden er passende activiteiten aangeboden zoals educatie rond gebruik van duurzame bouwmaterialen, informatie en advies rond de energietransitie en het belang van biodiversiteit. Ook kunnen bijvoorbeeld op locatie jongeren worden begeleid naar duurzaam ondernemerschap of ouderen met dementie deelnemen aan dagbesteding. LiberTerra Geestmerambacht (in Noord-Holland) is het eerste zelfbouwproject dat tot stand is gekomen door een samenwerkingsverband tussen LiberTerra, Mindful Homes en cc-studio. Hier zijn in de zomer van 2020 tien verplaatsbare woningen tussen de 30 m² en 62 m² gerealiseerd. De maatschappelijke meerwaarde wordt ingevuld door activiteiten rond duurzaamheid aan te bieden in het Kenniscentrum Natuurlijk Bouwen en WEconomy. Mieke Elzenga is voorzitter van de coöperatie LiberTerra Geestmerambacht: ‘Het LiberTerra-initiatief is voortgekomen vanuit een aantal maatschappelijke uitdagingen. Dagelijks komen er vijf boerderijen vrij wegens bedrijfsbeëindiging, bijvoorbeeld door gebrek aan erfopvolging. Het is noodzakelijk om monocultuurlandbouw om te zetten naar biodiversiteit, zodat we zorgvuldig met onze leefomgeving en natuur omgaan. Ook Nederland heeft in 2015 de Klimaatdoelen in Parijs ondertekend en we zijn samen verantwoordelijk om deze doelen te halen. Dat geldt ook voor de SDG’s’ (Sustainable Development Goals).