ARX – ARCHITECTUUR I STEDENBOUW I BOUWTECHNIEK I INTERIEUR

Het team van ARX levert alle diensten op het vlak van architectuur, interieurontwerp, bouwconstructies en ruimtelijke ordening en begeleidt particuliere opdrachtgevers vanaf het begin van het ontwerpproces tot en met de uitvoeringsfase. Duurzaam en energieneutraal bouwen vormt een speerpunt binnen het bureau.

Architect Alfonso Wolbert: ‘Het vormgeven aan ruimte is de essentie van architectuur. Maar de maatschappij verandert en ook een gebouw maakt een ontwikkeling door. Bij het maken van een ontwerp moet je dan ook niet alleen antwoord geven op vragen van nu, maar ook mogelijkheden bieden voor de toekomst. Hoe kan een gebouw een meerwaarde vormen, niet alleen voor de gebruikers maar ook voor zijn omgeving? We nemen de ruimte om vanuit verschillende invalshoeken een opdracht te benaderen om zo tot vernieuwende concepten te komen.’

In 2009 heeft ARX een prijsvraag gewonnen voor het eerste grote energieneutrale woningbouwproject van Nederland. De woningen leveren gemiddeld net zo veel energie op als zij verbruiken. Een effect dat o.a. wordt gerealiseerd door de buitenschil van de woningen goed te isoleren en zo compact mogelijk te maken, rekening houdend met de ligging ten opzichte van de zon. De warmte en de kou worden in het gebouw goed vastgehouden zodat er minimaal energieverlies is. De daken zijn voorzien van zonnepanelen. Hierdoor worden zowel milieuwinst als een lage energierekening voor toekomstige bewoners bewerkstelligd.

Wolbert: ‘We werken graag met eerlijke en natuurlijke materialen zoals bakstenen en keramische pannen, verwerkt in duidelijke en herkenbare gebouwen, en beschouwen het energieconcept als integraal onderdeel van het ontwerp.’ Zie ook de website voor gerealiseerd werk in de Lanenbuurt.

Rozenstraat 16, 7255 XT Hengelo (Gld) I 0575 462600 I www.arxonline.nl