CKX architecten    Kapelstraat 3, 5741 CA Beek en Donk      0492 520404    www.ckx.nl

CKX architecten

Het werk van architect Maarten Hendrickx, eigenaar van CKX architecten, komt tot stand vanuit de visie dat architectuur een beleving moet zijn die alle zintuigen prikkelt.

Hendrickx: ‘Het is de ambitie een maatpak voor mijn opdrachtgever te maken. Uitgangspunt daarbij is het vinden van evenwicht tussen de wensen van de toekomstige bewoners, het bestemmingsplan en de artistieke vrijheid van de ontwerper. De manier waarop verschillende bouwvolumes, openheid en zichtlijnen zich tot elkaar verhouden en elementen als dynamiek, klank en lichtval maken een huis uniek.’

CKX architecten ontwerpt moderne en klassieke woonhuizen. ‘De bouwstijl is afhankelijk van het beeldkwaliteitsplan, de mogelijkheden die een locatie biedt en de wensen van de opdrachtgever’, aldus Hendrickx.

De moderne villa’s die zijn afgebeeld zijn representatief voor het werk dat CKX architecten in particulier opdrachtgeverschap heeft gerealiseerd. Het zijn visueel imponerende villa’s die met een heldere expressie vanuit ruimtelijkheid en functionaliteit ontworpen zijn. De villa’s zijn opgebouwd uit strak gedetailleerde, basale rechthoekige bouwvolumes die op het uitzicht zijn georiënteerd.

Prijsindicatie ontwerp- en bouwkosten: voor actuele tarieven kunt u contact opnemen met CKX architecten.

Kapelstraat 3, 5741 CA Beek en Donk I 0492 520404 I www.ckx.nl