cornelis romijn – Architectuur    Billitonstraat 87, 3312 SC Dordrecht      078 6145322    www.cor-a.nl

cornelis romijn – Architectuur

Naast een goed ontwerper is Architect Kees Romijn een goed luisteraar die de kunst van het vertalen verstaat. Dat biedt ruimte aan een consument die veel inspraak wil. Romijn: ‘Bij particulier opdrachtgeverschap staan de wensen van de bewoner centraal: de handtekening van de architect is daaraan ondergeschikt.’ Binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan en welstandseisen en de ruimte die het budget biedt ‘vertaalt’ Romijn de wensen van zijn opdrachtgever in een schetsontwerp waar de ruimten op een goede en verrassende wijze met elkaar verbonden zijn.

Uit een aantal varianten ontstaat een optimaal ontwerp. Zo ‘groeit’ een gebouw procesmatig middels een creatief proces. Het werk van Romijn laat zich niet vangen in een gangbare stijl of stroming. Per locatie hanteert hij een specifieke benadering. Zijn ontwerpen reageren direct of indirect op de omgeving en de aanwezige stijlelementen.

Historische stijlkenmerken maakt hij eigentijds door ze opnieuw te definiëren of ernaar te verwijzen. Tekenend voor deze werkwijze is de villa die Romijn realiseerde op een vrije kavel (1040 m²) in wijk De Hoven in Dordrecht. De architectuur wordt daar gekenmerkt door invloeden van de Nieuwe Haagse School.

Met aandacht voor diepliggend metselwerk, grote dakoverstekken en bijzondere kappen. En dakkapellen en erkers, serres en geprononceerde entreepartijen die aan de hoofdmassa zijn toegevoegd. Elementen die in het ontwerp van Romijn ook nadrukkelijk zijn toegepast. Met moderne ingrepen als opengewerkte hoeken (zonder raamstijlen) en opvallende dakkapellen in een afwijkende vorm bracht hij de architectuur ‘naar het heden’.

Kees Romijn (architect)
Billitonstraat 87
3312 SC Dordrecht

078 6145322
06 12373642
[email protected]