De Bont c.s. architecten    Sint Ignatiusstraat 255, 4817 KK Breda      076 5229009    www.debontcs.nl

De Bont c.s. architecten

De ambitie van het team van De Bont c.s. architecten is om eerlijke, zinvolle architectuur te realiseren voor particulieren en bouwgroepen (PO en CPO). Functionaliteit, pragmatisme en innovatie staan daarbij centraal.

Architect Frans Deelen: ‘De ambitie is om gebouwen te ontwerpen die harmoniëren met de omgeving. We werken dan ook niet in een vaste architectuurstijl maar hebben wel een eigen bureausignatuur die wordt getypeerd door het toepassen van innovatieve zaken waaronder duurzame materialen en installaties. Bij ontwerp en uitvoering wordt er altijd gezocht naar de juiste balans tussen esthetiek, vorm, techniek, duurzaamheid en economie. Een goed binnenmilieu en lagere operationele kosten dragen immers bij aan de meerwaarde van de woning en een prettig leefklimaat.’

Het CPO-project Rozenakker in Nispen (gemeente Roosendaal) kan met recht een echt zelfbouwproject genoemd worden. Nispenaren ontwikkelden zelf hun eigen buurt met vijftien woningen en een huisartsenpraktijk en bouwden niet alleen hun eigen huis, ook het stedenbouwkundig plan en het bouw- en woonrijp maken werd samen met de gemeente en De Bont c.s. architecten door de bewoners uitgevoerd. De Bont c.s. architecten heeft er als architect en als directievoerder een sleutelrol vertolkt.

De Bont c.s. architecten heeft de capaciteit in huis om het gehele bouwproces van ontwerp tot en met de oplevering op een kwalitatief hoogwaardige wijze te ontwikkelen en te begeleiden.

CPO-project Rozenakker – Nispen (gemeente Roosendaal)
Prijsindicatie ontwerp- en bouwkosten: de kosten variëren, een ruime starterswoning van meer dan 100 m2 met diepe tuin is voor ruim ± € 140.000,- inclusief btw en grondkosten gerealiseerd (exclusief keuken en badkamerinrichting).

Sint Ignatiusstraat 255, 4817 KK Breda I 076 5229009 I www.debontcs.nl