EGEON ARCHITECTEN    Heirweg 29, 6243 AC Geulle      043 3654040    www.egeon.nl

EGEON ARCHITECTEN

Een woning, een bewaarplaats van gebeurtenissen

Egeon Architecten bestaat sinds 2003 en is gebaseerd op het samenwerkingsverband tussen Florian Aberle en Egon Kuchlein die tijdens hun opleiding hun eerste zelfbouwproject ontwierpen. Het duo is architect, monteur, timmerman, en beeldend kunstenaar tegelijk en realiseren mooie, sprekende ontwerpen die op maat worden gemaakt. Ze ontwerpen zowel ambachtelijk als seriematig. Van porselein tot gebouwen en alles wat daartussenin zit.

Aberle: ‘We combineren onze kennis en ervaring op het gebied van architectuur, omgevings- en productontwerp en delen de overtuiging dat mooie ontwerpen langer meegaan waardoor ze ook duurzaam zijn.’ Kuchlein: ‘Het ontwerp van een woning is altijd het product van omstandigheden: de wensen van de opdrachtgever, de stedenbouwkundige eisen, de financiële mogelijkheden, het wettelijk kader, de stand van de techniek en natuurlijk de tijdgeest. Het is een kunst en een uitdaging om al deze factoren te verbinden tot een samenhangend geheel. Dat vraagt ontwerpinzet en engagement.

Een gebouw hoeft in onze visie niet af te zijn: de mogelijk-heid van verandering moet in het ontwerp besloten zitten. Zo kan een woning aangepast worden aan elke levensfase en méér worden dan een onderkomen en fungeren als bewaarplaats van gebeurtenissen. Beslissingen in de ontwerpfase hebben grote invloed op de vorm, installaties en de constructie van een gebouw en het bouwbudget. Door toekomstige bewoners intensief in het ontwerpproces te betrekken kunnen we een persoonlijk en uniek huis realiseren. Naast 3D-weergaven en maquettes maken we ook 3D-prints en zelfs filmpjes waarbij er virtueel door een gebouw heen gelopen kan worden.’ Egeon Architecten werkt vanuit Maastricht en Amsterdam.

Het honorarium is een percentage van de bouwsom, die wordt vastgesteld op basis van het in samenspraak opgestelde programma van eisen met behulp van kengetallen.

Heirweg 29, 6243 AC Geulle I 043 3654040 I www.egeon.nl

Fotografie: Egeon Architecten