Penning Architectuur en Stedenbouw    Dick Laanweg 2, 1321 KE Almere      036 5348126    www.kpas.nl

Penning Architectuur en Stedenbouw

Comfortabel en doelmatig maatwerk

Architect ir. Karin H.W. Penning werkte o.a. bij het bureau Bach-Mora Arquitectos (Barcelona) aan het hockeystadion voor de Olympische Spelen 1992 en voor het bureau OMA van architect Rem Koolhaas aan de moderne zakenwijk Euralille in Lille (Frankrijk) en aan het kunst-en-mediacomplex ZKM in Karlsruhe (Duitsland). In 1994 richtte ze haar eigen bureau voor Architectuur en Stedenbouw op.

Het werk van Penning is modern, sober en doelmatig. Ze heeft zich gespecialiseerd in het integraal ontwerpen van comfortabele gebouwen en duurzame energietechnieken en realiseert maatwerk voor alles wat niet standaard is.

Penning: ‘Integratie van technische en milieuaspecten in creatieve oplossingen kunnen de wensen van particuliere opdrachtgevers naar een hoger niveau tillen. Iedere ontwerpopgave wordt door mij in tijd, cultuur en ruimtelijke context geplaatst, zodat er een karakteristieke oplossing ontstaat waarin alle onderdelen met elkaar in dialoog zijn. Ik beschik over een ruim netwerk van specialisten en werk in samenwerkingsverband met wmo-architect.nl aan maatwerkoplossingen in aangepaste woningen en met stroapp.nl aan gebouwen die met natuurlijke, duurzame materialen zoals stro en leem gerealiseerd worden.’

Penning is van de eerste schets tot de laatste steen betrokken en hanteert bij voorkeur de Trias Energetica- en de Trias Materia-strategieën om een energiezuinig ontwerp te maken en verbruik te beperken. Ze maakte ontwerpen van duurzame woningen voor een bouwlocatie in Lent en Oosterwold, waaruit duidelijk wordt dat duurzame ontwerpen ook qua vormgeving passen bij moderne, hedendaagse architectuur.

Trias Energetica 1.Reduceer het energiegebruik. 2.Wek energie op d.m.v. duurzame bronnen. 3.Gebruik fossiele brandstof zo efficiënt mogelijk. Trias Materia 1.Kies natuurlijk duurzame bouwmaterialen van dichtbij. 2.Hergebruik bouwmaterialen. 3.Gebruik niet duurzame bouwmaterialen zo efficiënt mogelijk.

Dick Laanweg 2, 1321 KE Almere I 036 5348126 I www.kpas.nl

Beeld: Penning Architectuur en Stedenbouw