ENA ARCHITECTEN    Olympialaan 70, 4625 CT Bergen op Zoom      0164 236769 / 0653 570877    www.enaarchitecten.nl

ENA ARCHITECTEN

Het team van ENA ARCHITECTEN richt zich op architectuur, stedenbouw en interieurarchitectuurprojecten, variërend van kleinschalige, exclusieve verbouwingen tot grote architectonische plannen. De architectuur die wordt gerealiseerd is overwegend modern waarbij er veel aandacht wordt besteed aan plasticiteit en expressie. Materiaalkeuze en detaillering zijn afhankelijk van de specifieke eisen van de opdrachtgever en overige randvoorwaarden en in de regel tijdloos en innovatief.

Architect Erdal Önder: ‘De omvang van een project is bij ons ondergeschikt, de inhoudelijke uitdaging staat altijd voorop. Architectuur moet de gebruikers en passanten prikkelen. Doelstelling is dan ook om met betrekking tot de esthetische belevingswaarde en functionaliteit een duurzame bijdrage te leveren aan de gebouwde omgeving. Gebruikmakend van jarenlange ervaring, een dosis gezond verstand en intuïtie streven we naar optimale ontwerpoplossingen en realiseren we kwalitatief hoogwaardige architectuur die past bij de opgave en het financiële kader van de opdrachtgever. Een aanpak die resulteert in realistische ontwerpen die hun kracht ontlenen aan de helderheid van het concept, dat functioneel én organisatorisch doordacht is opgebouwd.

Schetsen is ons vak, maar waar het om gaat is om uiteindelijk daadwerkelijk iets te realiseren. We werken altijd op een informele manier samen met opdrachtgevers en bouwpartners omdat we geloven dat een nuchtere, persoonlijke benadering het wederzijds vertrouwen en daarmee de bouwopgave ten goede komt. Elk project start met een helder plan van aanpak. Taken, tijdspad, verantwoordelijkheden en budgetten worden duidelijk vastgelegd, afspraken worden nagekomen. Kortom: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.’

Indien u wenst, kunnen wij meer informatie over het bureau en onze werkzaamheden verstrekken. Wij kunnen u dan een uitgebreidere documentatie toezenden. Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Olympialaan 70, 4625 CT Bergen op Zoom I 0164 236769 / 0653 570877 I www.enaarchitecten.nl