Harmonische Architectuur    Voorsterweg 139, 6971 KD Voorstonden (gem. Brummen)      0575 476370    www.harmonischearchitectuur.com

Harmonische Architectuur

Bij het bureau Harmonische Architectuur staat de verbinding tussen de geschiedenis van de bouwkunst en kennis van ambachtelijke bouwkunde centraal. Sinds 1977 worden er door een team van architecten en bouwkundigen stijlvolle woonhuizen gerealiseerd die praktisch, ruimtelijk en betaalbaar zijn, goed ingepast in de stedelijke of landschappelijke omgeving.

Dr. ir. E.J. Hoogenberk: ‘Het is onze ambitie om samen met onze opdrachtgever op harmonische wijze een huis te realiseren dat een hart heeft. De opdrachtgever heeft meestal bepaalde beelden en sferen in gedachten. Die worden door ons verzameld en vormen samen met de locatie en het beschikbare budget de uitgangspunten bij het maken van een pasklaar, uniek ontwerp. Exterieur- en interieurdisciplines worden daarbij gecombineerd waardoor er een eenheid in vormtaal ontstaat.’

De afgebeelde villa’s zijn monumentaal en ingetogen, technisch eigentijds en illustratief voor het werk van Hoogenberk en zijn team. Compositorisch worden er heldere, eenvoudige bouwvolumes gehanteerd, meestal afgerond met hellende daken. Bij grotere gebouwen wordt eventueel een geleding in volumes aangebracht. De verdeling, verhouding en het ritme van gevelbepalende elementen en bouwmassa’s zijn een bron van voortdurende studie, waarbij klassieke ordes en symmetrie een rol spelen. In de afgelopen veertig jaar is gebleken dat ‘harmonische gebouwen’ na verloop van tijd in waarde stijgen.

Prijsindicatie ontwerp- en bouwkosten: voor actuele tarieven kunt u contact opnemen met het bureau. Kijk op de website voor meer voorbeelden.

Voorsterweg 139, 6971 KD Voorstonden (gem. Brummen) I 0575 476370 www.harmonischearchitectuur.com