HDK architecten bna bni bnsp    Strevelsweg 700-209, 3083 AS Rotterdam      010 4805653    www.hdk-architecten.nl

HDK architecten bna bni bnsp

HDK architecten is een ambitieus bureau. Nieuwe, verfrissende ideeën worden ondersteund door een grote kennis van zaken, gebaseerd op jarenlange ervaring. De architecten werken met een team van enthousiaste professionals aan opdrachten op alle schaalniveaus. Van interieuropdrachten tot stedenbouwkundig werk, met een grote diversiteit in omvang en complexiteit.

Arno de Ruiter: ‘Een architect geeft met zijn ontwerp een ruimtelijke invulling aan de wensen van de opdrachtgever. Een persoonlijke benadering is daarom van wezenlijk belang. Een gedegen analyse van de opgave en overleg met de opdrachtgever (de toekomstige gebruiker) vormt bij ons het startpunt van ieder ontwerpproces. Bij het ontwerpen wordt er altijd gezocht naar een unieke oplossing.

Wat betreft functionaliteit, ruimtelijkheid en architectuur streven we naar het hoogst haalbare. Onze ontwerpen passen dan ook naadloos in de omgeving, hebben een heldere plattegrond en een aansprekende detaillering.

Ook de financiële haalbaarheid is een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerpen. De kracht van HDK architecten is het vermogen om binnen de gegeven budgetten een zo hoog mogelijke kwaliteit te realiseren.’ Om van ontwerp tot oplevering kwaliteit te garanderen omvatten de werkzaamheden van HDK architecten naast het ontwerp ook de complete bouwvoorbereiding, de uitvoeringstekeningen en directievoering.

Vanaf het ontwerp tot en met de oplevering is het HDK team bij de bouw betrokken.

Strevelsweg 700-209, 3083 AS Rotterdam
Telefoon: +31 (0)10 480 56 53