Ir. G. VAN DER VEEN ARCHITECT BNA    Nieuwelandstraat 7A, 7731 TH Ommen      0529 455610    www.veenarchitect.nl

Ir. G. VAN DER VEEN ARCHITECT BNA

Het team van ir. G. VAN DER VEEN ARCHITECT BNA werkt sinds 2003 met veel enthousiasme aan een grote diversiteit van projecten. In een informeel samenwerkingsverband met opdrachtgevers worden er ambitieuze klantgerichte ontwerpen gerealiseerd. Het streven is om binnen de gestelde randvoorwaarden een maximaal eindresultaat te bereiken zonder dat daarbij de realiteit uit het oog wordt verloren.

Gerlof van der Veen: ‘Als architecten hebben wij oog voor zaken waar een leek vaak aan voorbij gaat. Zo heeft een bouwplan directe invloed op de omgeving en omgekeerd. Bij het maken van een ontwerp moet er naast de stedenbouwkundige randvoorwaarden dan ook worden ingespeeld op oriëntatie, bezonning en uitzicht en hebben een functionele plattegrond en een juiste routing een directe weerslag op het uiteindelijke architectonische ontwerp. Duurzame maatregelen moeten direct in het ontwerpproces meegenomen worden, waardoor ze geen toevoeging maar een aanvulling worden op het plan. Niet alleen grootschalige en nieuwe projecten, maar ook verbouwingen verdienen deze aandacht. Voor elke opdrachtgever wordt er door ons dan ook een specifiek plan gemaakt dat past bij een specifieke locatie en de (woon)wensen van de opdrachtgever: een ontwerp op maat noemen we dat hier.

Voor plannen die door complexiteit of grootte extra aandacht verdienen, of gewoon omdat we er zin in hebben, is er door ons de organisatie architectuurmak(k)ers in het leven geroepen: een samenwerkingsverband tussen gelijkgestemde bureaus die elkaar aanvullen en versterken. In deze setting zijn er al diverse opmerkelijke projecten gerealiseerd.’

Neem voor meer informatie en prijsindicatie contact op met ons bureau.

ir. G. VAN DER VEEN ARCHITECT BNA
Nieuwelandstraat 7A, 7731 TH Ommen I 0529 455610 I www.veenarchitect.nl