Jos Abbo Architect bna bv    Edvard Munchweg 107-A, 1328 MK Almere      036 5347476    www.josabbo.nl

Jos Abbo Architect bna bv

Met en voor elkaar duurzame woningen ontwikkelen

Architect Jos Abbo realiseert met het bedrijf Eco Architectuur bv en een team bevlogen medewerkers duurzame, energieneutrale bouwconcepten. Een grote opdrachtgever is de CPO-vereniging EcoParkHof in Oosterwold (Almere) waar eind 2016 28 vrijstaande woningen zijn ontwikkeld in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Er is daarbij uitgegaan van het ruimteconcept van eenlaagse woningen van 160 m2. De leden van de CPO-groep konden er via één of meerdere ruimtemodulen van 40 m2 voor kiezen om hun basiswoning te vergroten naar 200, 240 of 320 m2. Het betonnen skelet heeft een drager met een vrije overspanning van 12 meter, de gevelafwerking is in de basis wit stucwerk en kon optioneel in gekleurd stucwerk, lariks- of Accoya hout of in cortenstaal uitgevoerd worden waardoor elke woningen een heel eigen gezicht kreeg.

Na de succesvolle afronding kreeg het project een vervolg met de CPO-vereniging EcoMeerHof en het daarop volgende project EcoBoomHof, waarvan de woningen eind 2017 opgeleverd zullen worden. De CPO-vereniging voor het plan EcoVeldlaan is in voorbereiding. Dat project zal volgens planning in 2018 gerealiseerd worden. Er is daarbij gekozen voor een afwijkende basisplattegrond en aanvullende gevelafwerkingen. De leden van de opgerichte stichtingen staan centraal in de planuitwerking, fungeren als bouwbegeleiders en bewaken binnen de regelgeving van het bestemmingsplan de bouwkosten en kwalitatieve uitgangspunten. Individuele (woon)wensen worden zoveel mogelijk behartigd in de context van het collectief. De energieneutrale uitwerking, de aanleg van de riolering, bestrating, waterberging en groenbeplating en het bestemmingsplan worden in overleg met de overheidsinstanties gereguleerd.

Woonhuis – CPO EcoParkHof
Prijsindicatie ontwerp- en bouwkosten: vanaf ± € 200.000,- (incl. btw). Vloeroppervlak: 144 m2. Inhoud woning: 374 m3. Constructiemethode: prefab betonconstructie + buitengevelisolatiesysteem. Gevelmateriaal: stucwerk/hout/cortenstaal/steenstrips.

Edvard Munchweg 107-A, 1328 MK Almere I 036 5347476 I www.josabbo.nl

Fotografie: Jos Abbo Architect bna bv