maas architecten    t Ei 1, 7241 AK Lochem      0573 222180    www.maasarchitecten.nl

maas architecten

Als een bureau de Publieksprijs Architectuur in de wacht sleept, zegt dat veel. Maas Architecten viel die eer te beurt met een woonhuis, een villa in Apeldoorn. Opmerkelijk is wel dat bij het ontwerp van dit huis is afgeweken van de koloniale stijl die in de omgeving veel voorkomt. En toch is het in harmonie met de omliggende woonhuizen.

Wim Maas: ‘Dat komt doordat de klassieke stijl wel als uitgangspunt voor een eigentijdse interpretatie is genomen. De sterke kant van ons bureau is dat wij als team elkaar versterken. Soms werken we met meerdere architecten aan één ontwerp. Dat kan alleen omdat wij geen ‘grote ego’s’ zijn. Wij zouden het ons een stuk makkelijker kunnen maken, maar toch steken we er veel extra energie in om het optimale uit de opgave te halen. Dat daarbij de opdrachtgever centraal staat, is voor ons logisch. Wij willen mensen op ideeën brengen waar zij zelf niet op komen. Juist doordat zelfingenomenheid ons vreemd is, kunnen wij samen met de opdrachtgever naar een eindproduct groeien.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden moeten natuurlijk leidraad voor de ontwerpen zijn, maar maas Architecten zoekt toch vaak naar een benadering waardoor je heel anders naar deze eisen gaat kijken.’

Maas Architecten
HENRIETTE VAN LIJNDENLAAN 1
3703 AS ZEIST
+31(0)30 2080877
[email protected]

‘t Ei 1
7241 AK LOCHEM
+31(0)573 222180
[email protected]