Michiel Magis Architectuur & Ontwikkeling    Sportlaan 313, 2566 KN Den Haag      06 21588631    www.michielmagis.nl

Michiel Magis Architectuur & Ontwikkeling

Het jonge bureau Michiel Magis Architectuur & Ontwikkeling is op een enthousiaste en originele manier bezig een plek in het architectonische landschap te veroveren. Vanaf het allereerste initiatief tot aan een turn-key oplevering wordt er vanuit verschillende architectuurdisciplines (interieur en exterieur) aan projecten gewerkt.

Michiel Magis, telg uit een architectenfamilie (opa en vader waren architect) werkt sinds 2005 voor professionele en particuliere opdrachtgevers. Magis: ‘Elk project kent zijn eigen probleemstelling en verdient dan ook een eigen benadering. Ik werk niet vanuit een vooraf bepaalde dogmatiek. Bekende architectonische conventies zijn voor mij niet richtinggevend. Ik streef ernaar om de specifieke wensen van de klant en de belendingen te vertalen in een gebouw dat een positieve bijdrage levert aan de gebouwde omgeving.

Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met opdrachtgevers is dan ook erg belangrijk. Openstaan voor zijn individuele wensen en oog hebben voor zijn commerciële belang hebben prioriteit.

Ontwerp en budget moeten met elkaar in overeenstemming zijn en blijven.’ Magis zoekt in zijn werk een balans tussen traditie en moderniteit. Hedendaagse technische oplossingen worden gecombineerd met traditionele bouwvormen.

Het afgebeelde werk is exemplarisch: de ambachtelijk gebouwde villa’s zijn zonder overdreven hang naar nostalgie ontworpen. Traditioneel van karakter maar aangepast aan de eisen van nu. Ontwerpen die zich naadloos voegen naar de omgeving.

Michiel Magis – Architectuur & Ontwikkeling
Sportlaan 313, 2566 KN Den Haag
T +31 (0) 6 21588631
E [email protected]