Sparc Architecture    Lonnekerspoorlaan 276, 7523 ND Enschede      053 4304632    www.sparc-architecture.nl

Sparc Architecture

De naamvoering van het bureau dat in 2007 door architect en interieurarchitect Nathalie Groot Kormelink is opgericht, is een samenvoeging van SPace en ARChitectuur en refereert aan het begrip ‘sparkling’. Het werk dat door het bureau is gerealiseerd kan dan ook worden omschreven als sprankelend, eigentijds en duurzaam. De passie voor duurzaam en gezond bouwen en leven is bij Groot Kormelink ontkiemd tijdens lessen die werden gevolgd bij de internationaal gerenommeerde architecten Glenn Murcutt, Richard Leplastrier en Juhani Pallasmaa, specialisten op het gebied van duurzaam bouwen en wonen.

Groot Kormelink heeft inmiddels ruime ervaring en kennis opgedaan op het gebied van duurzaam, passief bouwen. Er worden bij voorkeur milieuvriendelijke bouwmaterialen gebruikt en slimme, passieve oplossingen toegepast als vegetatiedaken (daken met begroeiing), warmtepompsystemen, houtvezel- en vlasisolatie, ademende houtskeletbouwgevels. Ook experimenteert ze met Shou Sugi Ban, een techniek die is gebaseerd op een eeuwenoud gebruik waarbij planken worden ‘gebrand’ om brand, schimmels en verwering te voorkomen. Door een optimale situering van een gebouw op de kavel en het gebruik van natuurlijke bronnen als zon, regen en wind worden de randvoorwaarden voor een passieve, duurzame woning geschapen. Groot Kormelink: ‘Alle woningen die ik realiseer zijn maatwerk, waarbij het beschikbare budget, de wensen van de opdrachtgever en de mogelijkheden die een locatie biedt leidend zijn in het ontwerpproces. Er worden verschillende schetsontwerpen voorgelegd aan de opdrachtgevers om plannen te toetsen en nieuwe inzichten aan te dragen en er wordt gebouwd in nauwe samenwerking met aannemers die hun kunde in het duurzame bouwen hebben bewezen.’

Alle woningen die door Sparc Architecture worden gerealiseerd zijn maatwerk, waarbij het budget altijd leidend is in het ontwerpproces. Neem (vrijblijvend) contact op voor meer informatie.

Lonnekerspoorlaan 276, 7523 ND Enschede I 053 4304632
www.sparc-architecture.nl