STUDIO ARCHITECTURE    Voorstraat 36, 3241 EG Middelharnis      0187 470715    www.studioarchitecture.nl

STUDIO ARCHITECTURE

‘Architectuur is een kwestie van evenwicht. Door middel van architectuur kunnen we vorm en richting geven aan de samenleving.’ Vanuit die filosofie richtte Paulus de Jager in 2003 zijn bureau studio architecture op.

Een team van ervaren architecten en jong talent richt zich naast restauratie- en renovatieprojecten vol enthousiasme op particuliere woningbouwprojecten. De Jager: ‘Een goed ontwerp is van initiatief tot oplevering het resultaat van een voortdurend ontwerpproces. Het is een traject waarbij de opdrachtgever en de architect samenwerken met de ambitie een optimaal resultaat te bereiken.

Elke opgave is uniek en vraagt om een uniek ontwerp en elk probleem vraagt om een creatieve oplossing. Omdat architectuur niet ophoudt bij het exterieur nemen we in onze ontwerpen ook het interieur mee. Interieur en exterieur worden zo maximaal op elkaar afgestemd.’

Opdrachtgevers hebben bij studio architecture één persoon als aanspreekpunt. Die begeleidt de opdrachtgever van de eerste schets tot aan de oplevering. De Jager: ‘Een intensieve samenwerking die leidt tot een optimaal resultaat. Alle ontwerpen worden 3d uitgewerkt, zodat de opdrachtgever al in een vroeg stadium een goed beeld krijgt van de richting die het ontwerpproces inslaat.’

Het handschrift van studio architecture wordt gekenmerkt door functionele en doelmatige ontwerpen. Heldere concepten worden vertaald in karakteristieke architectuur. Daarnaast spelen aandacht voor detail, duurzaamheid, kostenbeheersing en kwaliteitsbeheersing een belangrijke rol.

STUDIO ARCHITECTURE
Voorstraat 36, 3241 EG Middelharnis
T 0187 470715
Email: [email protected]
Twitter: https://twitter.com/#paulusarchitect