VVKH architecten    Noordeinde 2e, 2311 CD Leiden      071 5149957    www.vvkh.nl

VVKH architecten

Drie noemers karakteriseren de projecten van de ontwerpende partners van VVKH architecten. Drie aspecten die uiteindelijk de schoonheid van een gebouw bepalen. Het gaat daarbij om de juiste verhoudingen, in een architectuur die duurzaam is en waarin de gebruiker centraal staat. Het werk is modern, vernieuwend en expressief te noemen, en verankerd in een Nederlandse traditie van materiaalgebruik en vormentaal. In de werkwijze staat de omgang met opdrachtgevers centraal. Ronald Knappers: ‘Het ontwerpproces is een samenspel tussen beide partijen: een ontwerp gaat van grof naar fijn, dat kan alleen met
inbreng van de toekomstige bewoner.’

VVKH architecten is een innovatief bureau dat al ruim 25 jaar grote en kleine bouwprojecten realiseert. Het opdrachtenpakket is uiterst veelzijdig en bestaat naast bijzondere woonhuizen o.a. uit bedrijfsgebouwen, zorgcentra, scholen, musea, interieurprojecten en stedenbouwkundige plannen.

De bureauorganisatie is opgebouwd rond gelijkwaardige pijlers: architectuur, bouwtechniek en financiën. De kennis en ervaring is in huis om opdrachtgevers vanaf de eerste schets tot en met de technische uitwerking en oplevering bij te staan. De ontwerpende partners onderscheiden zich van elkaar door hun ontwerpstijl. Het werk van Knappers wordt gekenmerkt door materialen en detaillering en een sterke aandacht voor de locatie en de gebruiker. Het werk van Gerrit-Jan van Rijswijk wordt gekenmerkt door een frisse heldere ontwerpstijl en aandacht voor de uitwerking. Gemeenschappelijk uitgangspunt is dat een ontwerp goed in zijn omgeving moet passen.

VVKH architecten bv I Noordeinde 2e, 2311 CD Leiden I 071 5149957 I [email protected] I www.vvkh.nl