Winterswijk – Landgoed Eelink

Betaalbaar exclusief – Winterswijk

Winterswijk is een dorp dat voelt als een stad. Een verrassend leuke plaats om te wonen, met veel cultuur en interessante inwoners. We hebben een rijke geschiedenis en veel mooie gebouwen, musea en galeries, winkels en plekken om uit te gaan. Ook als het gaat om nieuwbouw hebben we veel te bieden: van ruime kavels op Landgoed Eelink, tot vrij bouwen op een voormalig voetbalveld! Dit laatste gebeurt onder de noemer: IKZIEWinterswijk. Hierin wordt nauw samengewerkt met buurtbewoners en geïnteresseerden voor de herontwikkeling van voormalige schoolgebouwen en een sportterrein.

Villawijk Landgoed Eelink
In het groene buitengebied aan de rand van Winterswijk is het plan villawijk Landgoed Eelink in ontwikkeling: een exclusief woongebied dat bestaat uit vrij indeelbare kavels. Landschapswaarde, respect voor het culturele erfgoed en bijzondere woonkwaliteit zijn de sleutelwoorden voor het plan. Met aantrekkelijke grondprijzen is de combinatie van betaalbaar en exclusief wonen mogelijk.

Villawijk Landgoed Eelink vormt een overgangszone tussen de buitenwijken van Winterswijk en het schitterende, voor Nederland unieke coulisselandschap met zijn rijkdom aan culturele en natuurlijke erfgoederen.

De ontwikkeling van het landgoed tot woongebied gebeurt met zorgvuldige inachtneming en opwaardering van de landschappelijke waarden. Hiermee staat de locatie garant voor de zeldzame combinatie van wonen in een beschermde landelijke omgeving en de voordelen van goede voorzieningen op korte afstand.

De bouwkavels variëren in grootte van 1.200 m2 tot 4.500 m2 wat resulteert in een prijs vanaf € 199.000, – vrij op naam. Doordat u als koper een vrije keuze heeft binnen de verkaveling zijn de prijzen opgebouwd met een staffel. Dit houdt in dat hoe meer grond u afneemt hoe voordeliger de netto m2 grondprijs is.

Voor meer informatie en een film impressie van landgoed Eelink bezoekt u onze website: www.landgoed-eelink.nl

IKZIEWinterswijk
Onder de vlag IKZIEWinterswijk worden in het centrum voormalige schoollocaties geschikt gemaakt voor kleinschalige nieuwbouwprojecten en is het voormalige sport-terrein van WVC, gelegen aan de rand van de bebouwde kom klaargemaakt voor nieuwbouwkavels. Totaal zullen hier maximaal 90 woningen kunnen worden gerealiseerd waarbij welstandsvrij bouwen en vrije aannemerkeus de toverwoorden zijn. De eerste huizen zijn hier inmiddels bewoond.

Voor meer informatie over IKZIEWinterswijk kijk op de website: www.ikziewinterswijk.nl of www.planmorgenzon.nl.

De gemeente Winterswijk is te bereiken via:
Website www.winterswijk.nl
Telefoonnr: 0543 543543
E-mail: [email protected]

Bezoekadres: Stationsstraat 25, 7101AC Winterswijk

Gemeente Winterswijk
I Stationsstraat 25, 7101AC Winterswijk I 0543 543543 I [email protected] I
www.winterswijk.nl / www.ikziewinterswijk.nl / www.planmorgenzon.nl / www.landgoed-eelink.nl