Ridderkerk – Lagendijk

Vrij wonen aan de historische Lagendijk (Ridderkerk)
Mensen wonen graag in Ridderkerk: het ligt in de luwte van de grote stad, de stedelijke voorzieningen zijn binnen handbereik en de kwaliteit van het omliggende landschap is hoog. De Gemeente blijft investeren in de kwaliteit en leefbaarheid van de woonwijken. Ridderkerk kiest daarbij voor kwaliteit, voor een aantrekkelijke, duurzame, leefbare en veilige leefomgeving. Groei is niet langer een doel. Liever iets minder mensen die prettig leven, dan groeien zonder kwaliteit. De bakens zijn dan ook verzet van uitbreidingen aan de rand van de dorpen naar een kwalitatieve versterking van het bestaande.

Ridderkerk bestaat uit de dorpskernen Slikkerveer, Bolnes, Rijsoord, Oostendam en Centrum. Binnen laatstgenoemde dorpskern ligt de Lagendijk, de historische verbinding tussen de kerkring en de Rijksstraatweg in Rijsoord. Langs het lint staan grote monumentale boerderijen en dorpsachtige korte rijtjes aaneengebouwde en vrijstaande woningen. Door het open karakter van het lint heeft de Lagendijk een groen karakter.

Aan de historische Lagendijk, op de locatie van het voormalige tuindersbedrijf van de gebroeders Van Pelt, realiseert de gemeente Ridderkerk het woningbouwproject ‘Van Peltterrein’. Op deze unieke locatie nabij het centrum van Ridderkerk wordt particulieren de mogelijkheid geboden om hun eigen woning te bouwen. Het gaat om vrijstaande woningen, zodat het dorpse karakter, het afwisselende beeld en de individualiteit van de bebouwing langs de Lagendijk kan worden behouden. De openbare groene randen richting de omliggende bestaande woningen garanderen de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van de locatie. Gecombineerd met het water aan alle zijden van het ‘Van Peltterrein’ ontstaat een woonwijkje met een eigen identiteit.

Binnen het project geeft de gemeente Ridderkerk 27 kavels uit, gelegen aan de Lagendijk of aan de nieuwe Jacob van Ruisdaelstraat. De kavels variëren in grootte van circa 500m2 tot ruim 900m2 en zijn beschikbaar vanaf € 480,– per m2 excl. BTW. De kavels die grenzen aan een watergang kennen een uitgifteprijs van € 517,50 per m2 excl. BTW. De kavels worden verkocht op basis van het ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’-principe. Een aantal van de kavels is al verkocht en bebouwd.

De Gemeente stelt een aantal voorwaarden aan de te bouwen woningen. De woningen die op het ‘Van Peltterrein’ worden gebouwd hebben een traditionele en villaparkachtige uitstraling of een modernere villa- en herenhuis uitstraling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van traditionele materialen zoals aardekleurige en roodbruine bakstenen met pannendak, riet of leisteen en traditionele Hollandse houten kozijnen. De woningtypen zijn geclusterd; de keuze voor een kavel hangt daarmee samen met de keuze voor een woningtype. De voorwaarden die de Gemeente stelt aan de te bouwen woningen dragen bij aan het ontspannen karakter van dit nieuwe woonwijkje, rustig gelegen op loopafstand van het centrum.

Meer weten? Kijk op www.ridderkerk.nl

De boekuitgave van de Nationale Architectuurguide is gratis verkrijgbaar voor kavelkopers en optienemers bij:
Gemeente Ridderkerk – project: ‘Van Peltterrein’ I Koningsplein 1, 2981 EA Ridderkerk T 0180 451234 I [email protected] of [email protected] I www.ridderkerk.nl