Hendrik-Ido-Ambacht – De Volgerlanden

Dorpse sferen in De Volgerlanden (Hendrik-Ido-Ambacht)
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, gelegen in de Drechtsteden, heeft een rijk aanbod aan kunst, cultuur en groen. Talrijke bijzondere monumenten, opvallende kunstwerken in de openbare ruimte, een zwembad, twee grote sporthallen en theater/bibliotheek Cascade zijn allemaal gelegen in een ruim opgezette, groene omgeving.

De Volgerlanden
Deze uitstraling is ook opgepakt in de nieuwe wijk De Volgerlanden. Geïnspireerd door de langgerekte kavels in het voormalig tuinbouwgebied ontwierp stedenbouwkundig bureau KuiperCompagnons een ‘ommuurde stad’, waar enkele lange zichtlijnen structuur geven aan afwisselende, kleinschalige woonbuurten met ieder een eigen veelal dorpse sfeer. In het hart van de wijk ligt het ovale Sophiapark, met aan de randen mooie appartementen en moderne herenhuizen.

Ook de voorzieningen liggen aan het park: het wijkwinkelcentrum Hoogambacht, de vier basisscholen, kinderopvang en de ‘ondergrondse’ sporthal. Inmiddels wordt er ook hard gewerkt aan de Sophiastaete, met daarin een gezondheidscentrum met apotheek, tandartsenpraktijk, een welzijnsruimte voor ouderen, een uitbreiding van de kinderdag-opvang inclusief buitenschoolse opvang, sociale huurappartementen voor verzorgd wonen en vrije sector (huur-)appartementen.

De nieuwe wijk sluit, middels architectuur en stedenbouwkundige opzet van ‘de Noord- en Zuidvoeg’, op een natuurlijke wijze aan op de bestaande bebouwing van de twee gemeenten die participeren in het project De Volgerlanden. (Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht) Aan de oost en westzijde zijn inmiddels ook de omhullende muren van de stad geïntroduceerd. Het eerste deel van de oostelijk wand ontstaat vlak achter de Vrouwgelenweg.

Onder de Linden
Achter de Vrouwgelenweg wordt een buurt gerealiseerd met 45 vrije sector kavels. Het is de eerste in een reeks van buurten, met in totaal 225 vrije sector kavels, welke de komende jaren onder de naam ‘De Heerlijke Erven’ in verkoop gaan.

Het eerste erf met de naam ‘Onder de Linden’ is omgeven door de Vrouwgelenweg, het Hooftlaantje en een brede ecologische zone. De grootste kavels (tot bijna 1500 m2) liggen aan de Vrouwgelenweg, één van de oudste wegen in de Zwijndrechtse waard. De kleinste kavels (vanaf 435 m2) vormen aan de oostzijde één van de wanden van de ‘ommuurde stad’. De tussenliggende kavels variëren in grootte en vorm.

De variatie in grootte en situering van de kavels, komt ook terug in de verschillen in stedenbouwkundige randvoorwaarden die per kavel worden meegegeven. Denk onder andere aan goot- en nokhoogte, kleur en materiaalgebruik. Door een goede toepassing van randvoorwaarden, dragen de nieuwe woningen bij aan de diversiteit en daardoor herkenbaarheid van de verschillende buurten en samenhang in de wijk.

Indien u interesse heeft in een vrije sector kavel, waarop u uw eigen huis kunt ontwerpen/bouwen? Neem dan contact op met projectorganisatie De Volgerlanden (Anthon Lodewijks, 078-7702761) of mail naar [email protected] voor het maken van een afspraak.

Meer informatie vind u op onze website: www.devolgerlanden.nl

De boekuitgave van de Nationale Architectuurguide is gratis verkrijgbaar voor kavelkopers en optienemers bij:
Projectorganisatie De Volgerlanden I Weteringsingel 1, 3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht – 078 7702761 I [email protected] I