Zeewolde – Maison Fleurie

Maison Fleurie: meer dan dromen alleen (Zeewolde)

Zeewolde, ontstaan in 1984 in Flevoland, is de jongste gemeente van Nederland. Door de centrale ligging in het midden van Nederland bent u zo in de Randstad. Als u wilt wonen in een omgeving waar rust, ruimte, groen en water een centrale rol vervullen en waarbij aandacht is voor een veilige leefomgeving, dan past Zeewolde helemaal bij u.

Een uniek project in Zeewolde, bestaande uit 25 vrijstaande woningen, gebouwd onder architectuur in vier thema’s: klassiek, modern, expressionistisch en landelijk.

De Polderwijk is de nieuwste ontwikkeling aan de noordwestkant van Zeewolde. Hier kunt u genieten van alle ruimte te midden van water en groen. De wijk bestaat uit vier deelgebieden met elk zijn eigen woonsfeer en een diversiteit aan woningtypen.

Parkkwartier wordt een parkachtig woongebied met groene uitlopers naar de groene wig en de Centrale Plas.

Bergkwartier vormt een verhoogd gebied zodat op het niveau van de Zeewolderdijk gewoond kan worden met een mooi uitzicht over het Wolderwijd.

Waterkwartier ligt aan de Central Plas en wordt door de toekomstige vaarverbinding naar de Hoge Vaart een waterrijk gebied.

Havenkwartier krijgt de uitstraling van een Zuiderzeehaven waarbij er de mogelijkheid is om bij de woning een sloep of boot aan te leggen. Vanuit de woning kan zo gevaren worden naar het Wolderwijd, de randmeren of zelfs naar Friesland.

Het project Maison Fleurie bestaat uit 25 vrijstaande woningen gebouwd onder architectuur in vier architectuurthema’s. Met dit project wordt aan het bouwen onder architectuur een impuls gegeven. Aan de kaveluitgifte hangt dan ook de voorwaarde dat de woning ontworpen wordt door een architect, die de gewenste beeldkwaliteit realiseert. De kavels variëren in grootte van circa 700m2 tot 1100m2, € 290,– per m2 excl. BTW.

Het project Maison Fleurie wordt gerealiseerd in Bergkwartier Laag. Het project wordt gekenmerkt door de slingerende laan met groene bermen en bomen. Door de ruime voortuinen, groene erfafscheidingen en het privé parkeren achter de voorgevel van de woningen, wordt het groene karakter van de laan versterkt.

Langs de laan worden de woningen in vier architectuurthema’s gerealiseerd. Door de omvang van de kavels en de bouwmogelijkheden op de percelen ten opzichte van de openbare ruimte en elkaar hebben de onderlinge woningen een ruimtelijke relatie. Door de thema’s blijft de samenhang tussen de bebouwing behouden, waardoor de architectuur van de woningen goed tot zijn recht komt.

De ruimtelijke kwaliteit van de laan wordt gezamenlijk gemaakt en vastgelegd. In plaats van losse objecten in de ruimte krijgen de woningen betekenis voor de ruimtelijke structuur van de laan en de buurt. Door de vier architectuurthema’s blijft het aantal overgangen tussen architectuurstijlen beperkt en zal het karakter van de ‘verkleuren’, maar wel als eenheid herkenbaar blijven.

Zie voor meer projectinformatie: www.maisonfleurie.nl
Of neem contact op via 036 – 5229522 of [email protected].

De boekuitgave van de Nationale Architectuurguide is gratis verkrijgbaar voor kavelkopers en optienemers bij:
Gemeente Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde, 036 5229400, www.zeewolde.nl