Amersfoort – Vathorst

Vathorst biedt vrije kavels in deelplan Laakse Tuinen

In Vathorst, de jongste wijk van Amersfoort, wonen ruim 25.000 mensen naar tevredenheid en de wijk groeit gestaag. Straks wonen er circa 30.000 mensen in ruim 10.000 woningen. Vathorst is opgebouwd rondom het dorp Hooglanderveen en bestaat uit drie herkenbare deelplannen: De Laak, De Velden en De Bron. Deze drie deelplannen hebben ieder een geheel eigen karakter en woonsfeer. Dat maakt wonen in Vathorst architectonisch interessant, levendig en afwisselend.

In Vathorst zijn verspreid over de wijk vrije kavels te vinden. De afgelopen jaren zijn veel locaties uitverkocht, maar vanaf de 2e helft 2018 zijn er weer nieuwe kavels in verkoop, in Laakse Tuinen, het nieuwste deel van deelplan De Laak.

Laakse Tuinen
Laakse Tuinen borduurt voort op de dorpse sfeer van de wijk Waterdorp die in aanbouw is. Het meanderende stratenpatroon van lanen en singels, straten en straatjes, het water van de Binnenlaak en de Kleine Eem en de groene oevers en tuinen zijn herkenbare kwaliteiten in Laakse Tuinen. Er worden bijna 1000, voornamelijk grondgebonden eengezinswoningen gebouwd in een klassieke stijl en sfeer. Langs de Stadslaan en op markante punten in de wijk komen ook appartementen en beneden-bovenwoningen. West 8, Urban design & landscape architecture, stedebouwkundig ontwerper van De Laak, heeft gekozen voor Hillegersberg in Rotterdam als inspiratiebron; een groene en waterrijke jarendertig wijk.

Tuinen, lanen en singels
Laakse Tuinen krijgt een groen, statig en duurzaam woonmilieu. En zoals de naam al doet vermoeden, spelen tuinen in allerlei verschijningsvormen een belangrijke rol in de stedenbouwkundige opzet. Naast de overtuinen aan de Binnenlaak en privétuinen aan het water, spelen (diepe) voortuinen een belangrijke rol in het straatbeeld. Het langgerekte, 50 meter brede Westerpark begrenst de wijk aan de westkant en steekt op diverse plekken de wijk in. Het water van de Laak, de Binnenlaak en de Kleine Eem met hun groene oevers en de vele bomen in de gekromde lanen en straten, dragen verder bij aan een aantrekkelijk woonmilieu en doen de woonwijk De Laak eer aan.

In het plan is ruimte voor zeker 125 vrije kavels voor wie zelf wil gaan bouwen in deze mooie nieuwe wijk in Vathorst. De gevraagde beeldkwaliteit sluit uiteraard aan bij de architectuur van de projectwoningen. De eerste 26 kavels variëren in grootte tussen de 250 en 720 m² en hebben allemaal een tuin aan het water of een overtuin. Deze eerste fase is in de zomer van 2018 in verkoop gegaan en de verwachting is dat de 2e fase in het voorjaar van 2019 in verkoop gaat.

i-Centrum
In het gezellige en ruim opgezette i-Centrum Vathorst kunt u terecht voor al uw vragen over de in verkoop zijnde vrije kavels. Op de grote maquette kunt u goed zien waar de vrije kavellocaties liggen ten opzichte van voorzieningen zoals het NS-station, het winkelcentrum, parken en scholen. Voor actuele openingstijden van het i-Centrum raadpleeg
www.vathorst.nl. Op de website www.vrijekavelsvathorst.nl staat de meest actuele informatie over de beschikbare kavels. Op www.laaksetuinen.nl is algemene informatie te vinden over dit nieuwe plandeel.

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst I Veenslagen 33, 3825 RT Amersfoort I 033 4511010
[email protected] I www.vathorst.nl / www.vrijekavelsvathorst.nl / www.laaksetuinen.nl

Fotografie: Cees de Vries, Luc Reefman, Albert Dros, Martijn Heil