Amersfoort – Vathorst

Vathorst biedt vrije kavels in deelplan Laakse Tuinen

In Vathorst, de jongste wijk van Amersfoort, wonen ruim 26.000 mensen naar tevredenheid en de wijk groeit nog steeds. Uiteindelijk zullen er circa 33.000 mensen wonen in ruim 10.000 woningen. Vathorst is gebouwd rondom het dorp Hooglanderveen en bestaat uit drie herkenbare deelplannen: De Laak, De Velden en De Bron. Deze deelplannen hebben ieder een geheel eigen karakter en woonsfeer. Dat maakt wonen in Vathorst architectonisch interessant, levendig en afwisselend.

In Vathorst zijn verspreid over de wijk vrije kavels te vinden. De afgelopen jaren zijn veel locaties uitverkocht, maar vanaf de 2e helft 2020 komen weer nieuwe kavels in verkoop in Laakse Tuinen, het nieuwste deelplan in De Laak. Daar worden momenteel de eerste vrijstaande woningen gebouwd.

Laakse Tuinen borduurt voort op de dorpse sfeer van Waterdorp dat in aanbouw is. Het meanderende stratenpatroon van lanen en singels, straten en straatjes, het water van de Binnenlaak en de Kleine Eem en de groene oevers en overtuinen zijn ook herkenbare kwaliteiten in Laakse Tuinen. Hier worden 965, voornamelijk grondgebonden eengezinswoningen, gebouwd in een klassieke stijl en sfeer. Langs de Laan van Bovenduist en op markante punten in de wijk komen ook appartementen en beneden-bovenwoningen. West 8, Urban design & landscape architecture, ontwerper van De Laak, heeft gekozen voor Hillegersberg in Rotterdam als inspiratiebron. Een groene en waterrijke jarendertig wijk in het noorden van de Maasstad.

Tuinen, lanen en singels
Laakse Tuinen krijgt een groen, statig en duurzaam woonmilieu. En zoals de naam al doet vermoeden, spelen tuinen in allerlei verschijningsvormen een belangrijke rol in de stedenbouwkundige opzet. Naast de overtuinen aan de Binnenlaak en privétuinen aan het water, spelen (diepe) voortuinen een belangrijke rol in het straatbeeld. Het langgerekte, 50 meter brede Westelijk Park begrenst de wijk aan de westkant en steekt op diverse plekken de wijk in. Het water van de Laak, de Binnenlaak en de Kleine Eem met hun groene oevers en de vele bomen, dragen verder bij aan een aantrekkelijk woonmilieu en zetten woonwijk De Laak kracht bij.

In het plan is ruimte voor circa 85 vrije kavels voor wie zelf wil gaan bouwen in dit mooie nieuwe deelplan in Vathorst. De gevraagde beeldkwaliteit sluit uiteraard aan bij de architectuur van de projectwoningen. De eerste 40 kavels zijn sinds de zomer van 2018 in fasen in verkoop gegaan en bijna allemaal verkocht of onder optie. Naar verwachting gaat de 3e fase (circa 20 kavels) in het voorjaar van 2020 in verkoop.

I-Centrum Vathorst
In het gezellige en ruim opgezette i-Centrum kunt u terecht met uw vragen over de in verkoop zijnde vrije kavels. Op de maquette kunt u goed zien waar de vrije kavellocaties liggen ten opzichte van voorzieningen zoals het NS-station, het winkelcentrum, parken en scholen. Voor actuele openingstijden van het i-Centrum raadpleeg www.vathorst.nl.

Op de website www.vrijekavelsvathorst.nl staat de meest actuele informatie over de kavels. Op www.laaksetuinen.nl is algemene informatie te vinden over dit nieuwe plandeel.

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst I Veenslagen 33, 3825 RT Amersfoort I 033 4511010 I [email protected] I www.vathorst.nl / www.vrijekavelsvathorst.nl / www.laaksetuinen.nl

Fotografie: Martijn Heil