Nesselande Waterwijk: water en ruimte in Rotterdam

Exclusief karakter
Waterwijk is een bijzonder onderdeel van Nesselande. Door de unieke landschappelijk ligging en het vele water krijgt dit deel van Nesselande een exclusief karakter. Het wordt een waterrijk woongebied met vele kleine wooneilandjes met eigen aanlegmogelijkheden. Het gebied staat via de Nessevaart in directe verbinding met de Zevenhuizerplas en is toegankelijk voor kleine boten zonder verbrandingsmotor. Vanwege de unieke waterkwaliteit van de Zevenhuizerplas komt er geen directe verbinding met de Rotte.

Samen met de originele opzet van de wijk garandeert het particulier opdrachtgeverschap een exclusieve en gevarieerde woonomgeving. Er zijn eilandjes met één of meerdere woningen, tuinen, smalle dijkjes en verrassende doorkijkjes. Het geheel geeft een woonomgeving
waarin het nauwelijks voorstelbaar is dat Rotterdam zó dichtbij ligt. Voor het bouwen van een woning op een vrije woningbouwkavel is het aantal regels is beperkt, bovendien, er mag in Waterwijk welstandsvrij gebouwd worden!

Gunstige ligging
De vrije kavels liggen in Waterwijk. Waterwijk is onderdeel van Nesselande en behoort tot de gemeente Rotterdam. De wijk is gelegen in de polders ten noordoosten van Rotterdam, tussen de Zevenhuizerplas en Nieuwerkerk aan den IJssel. De wijk grenst aan de A20 Rotterdam-Gouda. Je kunt de wijk bereiken via de A20 en de N219, de Hoofdweg en Zevenkamp.

300 vrije kavels
In Waterwijk worden circa 500 woningen gebouwd. Er zijn ongeveer 300 kavels gereserveerd voor de bouw van luxe villa’s in particulier opdrachtgeverschap. Er zijn reeds ca. 120 woningen gebouwd door particulieren. Deze particuliere kavels variëren in grootte. Het merendeel heeft een oppervlak van circa 500 m2. De eilandjes van Waterwijk bestaan soms uit één woonkavel of uit clusters van meerdere percelen met een brug en/of toegangsweg. Bij alle woningen is het mogelijk een praktijk- of atelier-aan-huis te realiseren.

Voor meer informatie zie de website: www.rotterdam.nl/waterwijk

Architecten

Bouwpartners