Amsterdam IJburg: Centrumeiland, Rieteilanden

Een kavel op IJburg, paradijs voor zelfbouwers
U hebt een optie op één van de kavels op IJburg? Of is de deal al rond en bent u eigenaar? Dan is de Architectuurguide van grote waarde (zie linken naar hun portfolio aan de rechterzijde). Het is een kennismaking met architecten en aannemers die gezien hun capaciteiten als een ‘maatpak’ passen bij de eisen die aan het bouwen op IJburg: Centrumeiland of de Rieteilanden worden gesteld. Kleine en grote bureaus, gevestigde namen en talentvolle ‘jonge honden’ formuleren een duidelijke visie over bouwen in een stijl waarin begrippen als ‘robuust, stoer en bouwen met een duidelijke relatie tot de omgeving’ centraal staan.

Centrumeiland is de grootste zelfbouwlocatie van Amsterdam. In plaats van projectmatige stadsblokken komen hier vooral zelfbouwwoningen. Bewoners dragen zo in grote mate bij aan de uitstraling van de wijk.

Centrumeiland wordt een stedelijke woonomgeving en krijgt een sfeervol leefklimaat. Het wordt een compacte wijk met bouwblokken die variëren in grootte en verspringen ten opzichte van elkaar. Zo ontstaat er meer ruimte voor pleintjes en groen. Een voorbeeld hiervan is de bomencarré, deze vormt straks het hart van Centrumeiland. Door het vroegtijdig aanleggen ervan zal het er straks van begin af aan sfeervol zijn. Duurzaamheid en rainproof zijn ook belangrijke thema’s.

Centrumeiland
Belangrijke aandachtspunten bij ontwikkeling van Centrumeiland zijn:
– tijdelijke initiatieven;
– zelfbouw in stedelijke setting;
– het bevorderen van bewegen (‘De bewegende stad’);
– duurzame ontwikkeling met een focus op regenbestendigheid en zo energieneutraal bouwen en wonen.
Bij energieneutraliteit wordt via systemen koude en warmte uit de grond opgeslagen om huizen in de zomer te verkoelen en in de winter te verwarmen. Het regenbestendig maken van een gebied gebeurt door het opvangen van regenwater op eigen kavels, wadi’s in de openbare ruimte en de aanleg van groene daken.

Door het eiland autoluw te maken en parkeren op straat zoveel mogelijk te beperken, wordt beweging gestimuleerd in de openbare ruimte. Ook de trappen, aangelegd om de hoogteverschillen op het eiland te overbruggen, zetten aan tot bewegen.

Meer informatie over rainproof en natuurinclusief bouwen op Centrumeiland vindt u onder de kop ‘Meer informatie‘ op de hoofdpagina over Centrumeiland.

Waar: IJburg, waar Centrumeiland onderdeel van uitmaakt, ligt aan de oostkant van Amsterdam, in het IJmeer.

Elke ontwerper heeft zijn eigen ‘signatuur’ en die moet matchen met úw smaak! Aan de hand van gerealiseerd werk, impressies en ontwerpen, waarvan er een aantal speciaal voor IJburg, (op Rieteiland Oost) zijn gemaakt. U kunt kennismaken met verschillende bouwstijlen. Bij uw keuze voor een architect of aannemer hebt u natuurlijk alle vrijheid: het getoonde werk kan u inspireren bij die keuze. Uiteraard hebben de architecten en aannemers die zich in dit overzicht presenteren méér te bieden. Op de websites van deelnemende architecten en aannemers kunt u portfolio’s bekijken om vervolgens in een gesprek uw wensen op tafel te leggen en uitvinden of de noodzakelijke ‘klik’ aanwezig is.

Ga voor meer informatie over IJburg: Centrumeiland naar: link.
Rieteiland-Oost (hier zijn geen kavels meer beschikbaar) naar: www.rieteiland-oost.nl.

Wonen op IJburg: Centrumeiland en de Rieteilanden waaronder: Rieteiland Oost
Architect Michiel Hofman omschrijft IJburg, waaronder Rieteiland-Oost als ‘één van de beste locaties in Amsterdam om op dit moment een eigen huis te bouwen.’ Hofman: ‘De relatie met het water en het groene karakter maken het eiland tot een unieke woonomgeving.’ Naast kleinschaligheid zal ook rust Rieteiland Oost kenmerken. Verkeer krijgt er een ondergeschikte rol. Natuurlijk is wel voor een efficiënte ontsluiting gezorgd. Voor verkeer is Rieteiland Oost bereikbaar aan de noordzijde: hier ligt de brug die het eiland met Haveneiland-Oost verbindt. Aan de zuidrand van het eiland ligt ook een brug. Deze verbindt Rieteiland Oost met het Diemerpark en alleen fietsers en voetgangers maken van deze brug gebruik. Geen doorgaande wegen dus, alles is op veiligheid en rust gericht. En via IJburg is de A10 binnen handbereik. Wat betreft de voorzieningen voor Rieteiland Oost: die zijn volop beschikbaar op de andere delen van IJburg.

Rieteiland Oost is in alle opzichten een opvallend project geworden. (Er zijn geen vrije kavels meer beschikbaar). Allereerst is het één van de kleinste eilanden van IJburg. Dat geeft het intieme gevoel van een ‘eigen eiland’. Dit ultieme eilandgevoel wordt door de ligging – ten zuiden van Haveneiland-Oost, in het zuidelijke deel van IJburg – versterkt. Het grenst niet aan andere eilanden en met aan de zuidkant het Diemerpark, zal het uitzicht vanaf het eiland ook het gevoel van ruimte versterken! Groen zal het belangrijke kenmerk van Rieteiland Oost zijn. Het zal de verschillende bouwstijlen op een natuurlijke wijze met elkaar verbinden. Daarbij bepaalt de zandgrond het karakter van de beplanting. Een natuurlijke omgeving, en dat zo dicht bij het Amsterdamse centrum!

De uitstraling van het eiland
Het deel van IJburg dat Rieteiland Oost heet, is ontworpen door stedenbouwkundig bureau West 8. De ligging ervan is inspiratiebron voor de basisinvulling van het plan. Voor de vrije kavels die op Rieteiland Oost worden aangeboden, zijn speciale voorwaarden ontwikkeld (voor meer informatie zie: www.rieteiland-oost.nl). Voor de groep architecten en aannemers die zich in deze Architectuurguide presenteren, zijn deze voorwaarden een regelrechte uitdaging. Op Rieteiland Oost worden alleen vrijstaande woningen gebouwd. Een groot deel daarvan ligt aan het water. Het eiland-karakter dat door de kenmerkende begroeiing zal worden versterkt, wordt toch het meest bepaald door de huizen die er op gebouwd worden. Hierin is veel vrijheid toegestaan. Er zijn enkele basisregels die voor iedere opdrachtgever zullen gelden. Trefwoorden voor de ontwerpen zijn: stoer, robuust, ruig. De gebruikte materialen mogen mooi verouderen. Alle gevelmaterialen mogen worden toegepast, mits in hun pure vorm. Uitlogende materialen zoals (onbehandeld) zink, koper en lood zijn aan de buitenzijde niet toegestaan. Simpel vormgegeven bouwvolumes worden kenmerkend. Garages bijvoorbeeld worden inpandig opgenomen. De daken zullen plat of van het type lessenaarsdak worden, of een combinatie daarvan. (De ontwerpen zullen door officieel geregistreerde architecten worden gemaakt, bouwvoorschriften garanderen de kwaliteit).

Privé steigers

Water en groen zorgen op Rieteiland Oost voor een gevoel van vrijheid en rust (er is geen doorgaande weg). Aan de Noordzijde van het eiland worden drie collectieve aanlegsteigers gebouwd, bestemd voor bewoners in het binnengebied. Bewoners met een kavel aan het water hebben de mogelijkheid om een privé aanlegsteiger te realiseren. (Kijk op www.rieteiland-oost.nl voor actuele informatie).

Meer informatie over bouwen op IJburg – (Rieteiland Oost) is te vinden in de speciale uitgave die gemaakt is door de Architectuurguide: zie link.

Architecten

123DV architecten Moderne Villa's
ARCHITECTBNA.NL / Hans Oudendorp
AS Architecture
Architect Erik Knippers
Architectenbureau Micha de Haas
Attika Architekten
BO6 architecten
BOPARAI ASSOCIATES BV architekten
Blok Kats van Veen Architecten
Bob Ronday Architectuur
Brummelhuis
Bureau Rowin Petersma
Defesche Van den Putte, architectuur en stedenbouw - dvdp
Dittmar Architecten
Dorens Architects
EGEON ARCHITECTEN
Engel Architecten
G-architecten
GAAGA
George van Luit
Global Architects
HET architectenbureau
HM Architecten BV
HOOGLAND | HEIJMERINK ARCHITECTEN
HOYT Architecten & Bouwmanagers
Hans van Heeswijk architecten
Hofman Dujardin Architecten
Houtwerk Hattem
Huiz&
Jan Hoedemaker Architectuur
Janneke Ypma Architect - Nieuwbouw & Verbouw
KENK Architecten BV
Knevel Architecten
Kruunenberg Architecten
LEAHarchitectuur
Lofthome
M1 ARCHITECTUUR
M3H architecten
MARC architects
MKA Marc Koehler Architects
MPA Michel Post Architecten
Marco van Zal Architecten
Marek Sapinski Bouwadviesbureau
Mark Fuller Architects MFAs
Mulders vandenBerk Architecten
NAT architecten
Noor van de Loo Architect
OAO Open Architecture Office
ONL [Oosterhuis_Lénárd]
ORGA architect
PPHP: Pleasant Places Happy People
PS architecten bna
Penning Architectuur en Stedenbouw
RVDV architectuur
Ronald Janssen Architecten bv
Room for Architecture / ELV architecten
Ruimtelab2 Architecten
STUDIO BLANCA
Schrauwen Architecten
Studio Plus Peil - bna
Studioninedots
TAM2 architecten
VASD interieur & architectuur
VVKH architecten
Van Wilsem & Cabri Architectuur
Zecc Architecten
Zeeman Architekten / TBE-ZA architecten en ingenieurs
artisan architects
buroSALT
de Jager & Lette Architecten
maas architecten
marc prosman architecten
paul seuntjens architectuur + interieur
rphs architecten
studio NL-D & hallz.nl
vanSteen architect
Équipe voor Architectuur en Urbanisme BNA

Bouwpartners